Politikken

Sterkere fellesskap i Lillestrøm!

Fet, Skedsmo og Sørum skal bli til Lillestrøm kommune. Sammen blir vi en av landets største og mest mangfoldige kommuner, med Lillestrøm by som regionssentrum, attraktive bo- og tettsteder og variert natur. Vi har et unikt forsknings- og kunnskapsmiljø, et variert og innovativt næringsliv og et av landets viktigste jordbruksområder. Mange flytter hit for å leve, arbeide og få utdanning. Andre har bodd her hele livet. Mangfold og kreativitet lever side om side. Det gir gode muligheter til å skape den beste kommunen å leve i.