Partiprogram 2023-2027

Trygghet - Muligheter - Fellesskap

Bilde av listekandidater i Lillestrøm Arbeiderparti med Runa og Jørgen foran

Kjære velger

Sammen lever vi i en tid med store utfordringer. 

Vår felles framtid er avhengig av at alle barn og unge får muligheten til å utvikle seg, lære og være sammen i trygge og inkluderende arenaer. Vi vil sikre framtiden vår gjennom en tydelig prioritering av fellesskolen og de kommunale helsetjenestene våre. Det er nå vi bestemmer hva slags oppvekst den neste generasjonen vil få.

Vi lever stadig lenger og det er en stor styrke for samfunnet vårt. Samtidig vil flere trenge hjelp og støtte i livet for å mestre hverdagen. Dette vil kreve mye av oss som fellesskap. 

Klimaendringene er her. Vi må kutte utslippene våre raskt og samtidig legge grunnlag for et godt liv for alle. Vi har unike forsknings- og kunnskapsmiljøer, et variert og innovativt næringsliv og noen av landets viktigste jordbruksområder. Mange flytter hit for å leve, arbeide og få utdanning. Sammen skal vi sørge for at Lillestrøm kommune er en av Norges mest innovative, grønne og framtidsrettede kommuner. 

Dette krever tydelig politisk ledelse. For å få til en best mulig utvikling for alle, vil Lillestrøm Arbeiderparti legge til rette for involvering, medvirkning og samarbeid mellom innbyggere, politikk, ansatte, næringsliv og forskningsmiljøene. De beste løsningene finner vi sammen!

Arbeiderpartiets politikk vil alltid være forankret i verdiene fellesskap, likhet og solidaritet.