Om

Lillestrøm Arbeiderparti


Styret

 • Rune Moen er nyvalgt leder av Lillestrøm Arbeiderparti, kommunestyrerepresentant medlem av hovedutvalg for Helse og Mestring. Han er født i 1969 og bor på Skedsmokorset med sine 2 døtre. Rune er utdannet politi og jobber som politioverbetjent ved Kripos, i tillegg er han fungerende arbeidsleder i BPA-ordning.

 • Maria Dizaei

  Maria er kvinnepolitisk ansvarlig i styret. Hun er utdannet pedagog og har et brennende engasjement for faget! Maria har jobbet i 10 år som barnehagestyrer, men jobber i dag som skoleleder og tar videreutdanning i skoleledelse. Hun er gift og har to barn.

 • Gro Beate er født i 1969 og bor på Strømmen. Hun jobber som lærer på Sagdalen skole på Strømmen og er organisert i Utdanningsforbundet.

 • Mona er fra Sørum/Lørenfallet, født i 1969 og bor på Nesa i Lillestrøm. Hun er nyvalg politisk nestleder, men langt i fra fersk i politikken. Hun har 17 år bak seg som lokalpolitiker i Sørum, 12 av de i kommunestyret og diverse utvalg/styrer. Fritiden benyttes til familie og venner, samt forskjellige verv. Mona er svært engasjert i frivillighet og kultur, og liker å gå turer i naturen. Mona arbeider innenfor internasjonal transport hvor hun bl.a. må finne bærekraftige transportløsninger til beste for alle parter.

 • Perica Maksimovic - Max - blant venner, er født i 1962 og bor på Skedsmokorset. Han jobber som avdelingsleder på Skedsmo Videregående skole. Tidligere har han jobbet som lektor.

 • Kirsti Nossum er født i 1950 og er pensjonist. Hun bor i Sagdalen og er sekretær i Lillestrøm Arbeiderparti.

 • Magnus er medlemsansvarlig i styret til Lillestrøm Arbeiderparti, hvor han ivrer etter å skape et inkluderende Arbeiderparti med engasjerte medlemmer. Han jobber til daglig med personvern i statlig sektor. Han er født i 1987 og bor i Lillestrøm by med sin samboer og barn.

 • Mohammed er født i 1979 og bor i Lillestrøm. Han er Hovedtillitsvalgt for TINE SA i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Han er Akershus Arbeiderpartis 22. kandidat ved stortingsvalget 2021.

 • Sigmund er informasjonsansvarlig i styret til Lillestrøm Arbeiderparti, og sekretær i Dalen Arbeiderlag. Han jobber som politisk rådgiver i Arbeiderpartiet, er født i 1972 og bor på Blaker med samboer og barn.

 • Daniel Evjebråten er representant for AUF i styret. Han studerer ved Sørumsand videregående skole og jobber som leder av Ungdomsrådet i Lillestrøm kommune, i tillegg til å være leder av Lillestrøm AUF. Han er født i 2003 og bor på Sørumsand.

Lokallag i Lillestrøm Arbeiderparti

 • Åkrene Arbeiderlag

 • Fetsund Arbeiderlag

 • Lillestrøm By Arbeiderlag

 • Skedsmokorset og Leirsund Arb.lag

 • Skjetten Arbeiderlag

 • Sørum Arbeiderlag

 • Strømmen Arbeiderforening