Trygg styring

-

Et sterkt fellesskap er den største ressursen vår, både i kriser og i gode tider.

Det er et stort ansvar å forvalte felleskapets verdier på en trygg og ansvarlig måte. God styring av pengebruken gir oss mulighet til å ta de riktige valgene for fremtiden. Lillestrøm Arbeiderparti vil føre en ansvarlig og forutsigbar økonomisk politikk. 

Arbeiderpartiet vil videreføre eiendomsskatt på dagens lave nivå og bruke disse pengene på barn og unge, kultur, idrett og miljø.

Er du enig med Lillestrøm Arbeiderparti om Trygg styring?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker