Politikere


Kommunestyret

 • Jørgen er ordfører for Arbeiderpartiet i nye Lillestrøm kommune. Han er født i 1971, er Skjetten-gutt, og bor i dag i Lillestrøm med kone og tre barn.

 • Bente er født i 1957, bor i Lillestrøm og er utdannet sykepleier. Våren 2019 gikk hun av med pensjon fra stilling i Helsedirektoratet. I nye Lillestrøm kommune sitter hun i formannskapet og kommunestyret for Arbeiderpartiet.

 • Yngve er født i 1976 og bor i Fetsund med kone og to barn. I nye Lillestrøm kommune sitter han i formannskapet og kommunestyret for Lillestrøm Arbeiderparti.

 • Laila er født i 1967 og bodde de første årene i Sagdalen før familien flyttet til Sørumsand. Hun jobber som daglig leder ved Romerike Krisesenter IKS som er et interkommunalt selskap som eies av 14 kommuner.

 • Erik er født i 1969 og er Arbeiderpartiets 5. kandidat, han er 50 år og bor i Fetsund sammen med kona og to barn.

 • Runa er student og leder i Studentparlamentet ved UiO. Hun sitter i kommunestyret i Lillestrøm og er leder i Hovedutvalg for kultur. Hun er Akershus Arbeiderpartis 15. kandidat ved Stortingsvalget i 2021.

 • Rune Moen er nyvalgt leder av Lillestrøm Arbeiderparti, kommunestyrerepresentant medlem av hovedutvalg for Helse og Mestring. Han er født i 1969 og bor på Skedsmokorset med sine 2 døtre. Rune er utdannet politi og jobber som politioverbetjent ved Kripos, i tillegg er han fungerende arbeidsleder i BPA-ordning.

 • Pia er født i 1973 og er Arbeiderpartiets 8. kandidat. Hun bor på Løkenåsen i Fetsund. Til daglig jobber hun som daglig leder i AKKS Norge, som er en ideell barne- og ungdomsorganisasjon innenfor musikkfeltet.

 • Ulf Erik Bakke er Arbeiderpartiets 7. kandidat, er født i 1967 og bor i Lillestrøm. Han er gift og har to voksne gutter. Til daglig jobber han jobber i Vy Tog.

 • Emil er født i 2001 og bor på Strømmen. Han er elev på videregående og jobber som klubbmedarbeider i kommunen - noe som innebærer at han jobber på mange forskjellige fritidsklubber og tilbud i Skedsmo.

 • Monica er født i 1968 og bor på Strømmen med to aktive tenåringsdøtre. Hun jobber som avdelingsleder i FO med ansvar for politikk, organisasjon og kommunikasjon.

 • Ali er født i 1950 og bor i Lillestrøm

 • Bjørnar er født i 1970 og bor på Skjetten. Er utdannet kommunikasjons-rådgiver.

 • Anne-Marie er født i 1950 og bor på Skedsmokorset. Hun er avdelingsleder på Ahus, pensjonist fra sommeren 2019.

 • Kjell Arne Hagen

  Kjell Arne er født i 1955 og bor på Skjetten. Han har tre perioder bak seg i kommunestyret og vært medlem av formannskapet og leder av hovedutvalg for kultur. I perioden 2015-2019 er han leder av hovedutvalg for helse- og sosiale tjenester.

 • Mohammed er født i 1979 og bor i Lillestrøm. Han er Hovedtillitsvalgt for TINE SA i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Han er Akershus Arbeiderpartis 22. kandidat ved stortingsvalget 2021.


Styret

 • Rune Moen er nyvalgt leder av Lillestrøm Arbeiderparti, kommunestyrerepresentant medlem av hovedutvalg for Helse og Mestring. Han er født i 1969 og bor på Skedsmokorset med sine 2 døtre. Rune er utdannet politi og jobber som politioverbetjent ved Kripos, i tillegg er han fungerende arbeidsleder i BPA-ordning.

 • Gro Beate er født i 1969 og bor på Strømmen. Hun jobber som lærer på Sagdalen skole på Strømmen og er organisert i Utdanningsforbundet.

 • Mona er fra Sørum/Lørenfallet, født i 1969 og bor på Nesa i Lillestrøm. Hun er nyvalg politisk nestleder, men langt i fra fersk i politikken. Hun har 17 år bak seg som lokalpolitiker i Sørum, 12 av de i kommunestyret og diverse utvalg/styrer. Fritiden benyttes til familie og venner, samt forskjellige verv. Mona er svært engasjert i frivillighet og kultur, og liker å gå turer i naturen. Mona arbeider innenfor internasjonal transport hvor hun bl.a. må finne bærekraftige transportløsninger til beste for alle parter.

 • Perica Maksimovic - Max - blant venner, er født i 1962 og bor på Skedsmokorset. Han jobber som avdelingsleder på Skedsmo Videregående skole. Tidligere har han jobbet som lektor.

 • Kirsti Nossum er født i 1950 og er pensjonist. Hun bor i Sagdalen og er sekretær i Lillestrøm Arbeiderparti.

 • Magnus er medlemsansvarlig i styret til Lillestrøm Arbeiderparti, hvor han ivrer etter å skape et inkluderende Arbeiderparti med engasjerte medlemmer. Han jobber til daglig med personvern i statlig sektor. Han er født i 1987 og bor i Lillestrøm by med sin samboer og barn.

 • Mohammed er født i 1979 og bor i Lillestrøm. Han er Hovedtillitsvalgt for TINE SA i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Han er Akershus Arbeiderpartis 22. kandidat ved stortingsvalget 2021.

 • Sigmund er informasjonsansvarlig i styret til Lillestrøm Arbeiderparti, og sekretær i Dalen Arbeiderlag. Han jobber som politisk rådgiver i Arbeiderpartiet, er født i 1972 og bor på Blaker med samboer og barn.

 • Daniel Evjebråten er representant for AUF i styret. Han studerer ved Sørumsand videregående skole og jobber som leder av Ungdomsrådet i Lillestrøm kommune, i tillegg til å være leder av Lillestrøm AUF. Han er født i 2003 og bor på Sørumsand.

 • Maria Dizaei

  Maria er kvinnepolitisk ansvarlig i styret. Hun er utdannet pedagog og har et brennende engasjement for faget! Maria har jobbet i 10 år som barnehagestyrer, men jobber i dag som skoleleder og tar videreutdanning i skoleledelse. Hun er gift og har to barn.