Politikere


Kommunestyret

 • Jørgen Vik er gruppeleder for Arbeiderpartiet i Lillestrøm kommune. Han er født i 1971, er Skjetten-gutt, og bor i dag i Lillestrøm med kone og tre barn.

 • Runa sitter i formannskapet og kommunestyret. Hun er født i 1997 og er oppvokst på Sørumsand. Hun bor nå i Lillestrøm med samboer. Til daglig jobber hun som studentrådgiver i LO og hun er særlig opptatt av at flere skal få muligheten til å komme inn på boligmarkedet og rettferdig fordeling.

 • Nina er født i 1995 og bor på Skedsmokorset. Hun er lege i spesialisering innen kirurgi. Når hun ikke er på jobb driver hun med politikk og volleyball. Nina har vært medlem i hovedutvalg for helse- og sosiale tjenester i Skedsmo, og er nå medlem av hovedutvalg for miljø og samfunn i Lillestrøm.

 • Sten Magne jobber som rådgiver i Stiftelsen Norsk Luftambulanse, og bor på Sørumsand med kone og tre barn. Han har vært kommunestyrerepresentant i Sørum i åtte år, og stiller nå til valg for første gang i Lillestrøm kommue. I Sørum var han leder av miljø- og samfunnsutviklingsutvalget og formannskapsmedlem. Sten Magne liker fotball og sykling, og er opptatt av at man skal skape gode lokalsamfunn.

 • Yngve er født i 1976 og bor i Fetsund med kone og to barn. I nye Lillestrøm kommune sitter han i formannskapet og kommunestyret for Lillestrøm Arbeiderparti.

 • Diana Abdali

  Diana Abdali er født i 2003 og bor på Skjetten. Hun studerer statsvitenskap og jobber ved siden av. Diana har lenge vært aktiv i AUF, og er vara i hovedutvalget for oppvekst. Diana er opptatt av: Hun er opptatt av at alle skal ha like muligheter, uansett utgangspunktet deres. Hun brenner også for en trygg og god oppvekst for barn og unge, med gode fritidstilbud innenfor kultur og idrett. I tillegg er hun opptatt av gode kollektivløsninger som bidrar til det grønne skiftet. Diana liker: Diana er veldig glad i musikk! Noe av det beste hun vet er å dra på konsert.

 • Gro Beate er født i 1969 og bor på Strømmen. Hun jobber som lærer på Sagdalen skole på Strømmen og er organisert i Utdanningsforbundet.

 • Ulf Erik Bakke er Arbeiderpartiets 7. kandidat, er født i 1967 og bor i Lillestrøm. Han er gift og har to voksne gutter. Til daglig jobber han jobber i Vy Tog.

 • Unni er født i 1963. Hun bor i Lillestrøm. Hun er råddgiver, Fagforbundet nasjonalt. Hun går gjerne i teater, er en bokorm og ser gjerne på samtidskunst og film (drama/dokumentar). Unni brenner for kommunen som samfunnsutvikler, arbeidsgiver og tjenesteleverandør. Hun brenner også for utvikling og drift av tjenestene i offentlig sektor og innbyggerperspektivet, samt oppvekst/ungdomssektoren. Spør henne gjerne om offentlig sektor, drift og tjenesteinnhold, ledelse, drift, og organisasjonsutvikling - arbeids- og kommunalrett, offentlige selskapsrettslige spørsmål - også Fagbevegelse LO, KS,Veiledning og skolering, Faglig politisk arbeid - samarbeid fagbevegelse og politikk og kommuneadministrasjon.

 • Mohammed Malik er født i 1979 og bor i Lillestrøm. Han er nestleder i LO på Nedre Romerike og mange års erfaring som tillitsvalgt, først som hovedtillitsvalgt på Tine i Oslo for Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og nå som faglig sekretær for Fellesforbundet sentralt. Malik brenner for et seriøst og anstendig arbeidsliv der den norskemodellen står i fokus. Han er opptatt av å sikre seriøse arbeidsforhold gjennom innkjøpsprosesser og opprettholde våre viktige kommunale tjenester i egen regi.

 • Inge er født i 1971 og bor på Nerdrum i Fetsund. Han er bygningsingeniør, takstmann, tømrer.

 • Fahim Naeem er født i 1968 og bor på Skjetten. Jobber i Direktoratet for NAV, er medlem av NTL (studieleder).

 • Heidi sitter i kommunestyret i Lillestrøm og i fylkestinget. Hun er også kvinnepolitisk leder i Akershus Arbeiderparti. Hun utdannet lærer, født i 1978 og bor på Blaker sammen med mann og barn.


Styret

 • Sverre er stortingsrepresentant for Akershus og sitter i næringskomiteen på Stortinget.

 • Mona er fra Sørum/Lørenfallet, født i 1969 og bor på Nesa i Lillestrøm. Hun er nyvalg politisk nestleder, men langt i fra fersk i politikken. Hun har 17 år bak seg som lokalpolitiker i Sørum, 12 av de i kommunestyret og diverse utvalg/styrer. Fritiden benyttes til familie og venner, samt forskjellige verv. Mona er svært engasjert i frivillighet og kultur, og liker å gå turer i naturen. Mona arbeider innenfor internasjonal transport hvor hun bl.a. må finne bærekraftige transportløsninger til beste for alle parter.

 • Perica Maksimovic - Max - blant venner, er født i 1962 og bor på Skedsmokorset. Han jobber som avdelingsleder på Skedsmo Videregående skole. Tidligere har han jobbet som lektor.

 • Maria er kvinnepolitisk ansvarlig i styret. Er utdannet pedagog og har et brennende engasjement for faget! Har jobbet ca. 10 år som barnehagestyrer, før hun gikk over til å jobbe som skoleleder fra 2019. Maria har tatt flere videre-utdanning innen ledelse og skoleledelse innenfor master valgemner. Er gift og har tre barn. Som kvinnepolitiskansvarlig er hun opptatt med å arbeide for kvinnesaker, for kvinners plass i samfunnet – uten full likestilling får vi et ufullstendig demokrati. Foruten om politikk er hun glad i å lese, reiser rundt, kjører snowboard og driver en del med kondis sport.

 • Nordis er født i 1955 og bor på Kjeller. Hun er født i Narvik, men har bodd 30 år i Rælingen og snart like lenge i Skedsmo. Hun er gift og har tre voksne sønner og to barnebarn. Hun er utdannet innen økonomi og ledelse og er i dag ansatt i Norasondegruppen.

 • Inge er født i 1971 og bor på Nerdrum i Fetsund. Han er bygningsingeniør, takstmann, tømrer.

 • Hoda er gruppeleder i fylkestinget. Hun er 28 år, bor i Lillestrøm og er utdannet lektor.

 • Jørgen Vik er gruppeleder for Arbeiderpartiet i Lillestrøm kommune. Han er født i 1971, er Skjetten-gutt, og bor i dag i Lillestrøm med kone og tre barn.

 • Kirsti Nossum er født i 1950 og er pensjonist. Hun bor i Sagdalen og er vara til styret i Lillestrøm Arbeiderparti.

 • Roger Heimli