Politikere


Kommunestyret

 • Jørgen Vik er ordfører for Arbeiderpartiet i Lillestrøm kommune. Han er født i 1971, er Skjetten-gutt, og bor i dag i Lillestrøm med kone og tre barn.

 • Runa er gruppeleder for Arbeiderpartiet i Lillestrøm og sitter i Formannskapet. Hun er Faglig ungdomssekretær i LO, Viken Oslo. Hun er født 1997.

 • Bente er født i 1957, bor i Lillestrøm og er utdannet sykepleier. Våren 2019 gikk hun av med pensjon fra stilling i Helsedirektoratet. I nye Lillestrøm kommune sitter hun i formannskapet og kommunestyret for Arbeiderpartiet.

 • Yngve er født i 1976 og bor i Fetsund med kone og to barn. I nye Lillestrøm kommune sitter han i formannskapet og kommunestyret for Lillestrøm Arbeiderparti.

 • Erik er født i 1969 og er Arbeiderpartiets 5. kandidat, han er 50 år og bor i Fetsund sammen med kona og to barn.

 • Rune Moen er nyvalgt leder av Lillestrøm Arbeiderparti, kommunestyrerepresentant medlem av hovedutvalg for Helse og Mestring. Han er født i 1969 og bor på Skedsmokorset med sine 2 døtre. Rune er utdannet politi og jobber som politioverbetjent ved Kripos, i tillegg er han fungerende arbeidsleder i BPA-ordning.

 • Ulf Erik Bakke er Arbeiderpartiets 7. kandidat, er født i 1967 og bor i Lillestrøm. Han er gift og har to voksne gutter. Til daglig jobber han jobber i Vy Tog.

 • Emil er født i 2001 og bor på Strømmen. Han er elev på videregående og jobber som klubbmedarbeider i kommunen - noe som innebærer at han jobber på mange forskjellige fritidsklubber og tilbud i Skedsmo.

 • Monica er født i 1968 og bor på Strømmen med to aktive tenåringsdøtre. Hun jobber som avdelingsleder i FO med ansvar for politikk, organisasjon og kommunikasjon.

 • Ali er født i 1950 og bor i Lillestrøm

 • Bjørnar er født i 1970 og bor på Skjetten. Er utdannet kommunikasjons-rådgiver.

 • Anne-Marie er født i 1950 og bor på Skedsmokorset. Hun er avdelingsleder på Ahus, pensjonist fra sommeren 2019.

 • Kjell Arne Hagen

  Kjell Arne er født i 1955 og bor på Skjetten. Han har tre perioder bak seg i kommunestyret og vært medlem av formannskapet og leder av hovedutvalg for kultur. I perioden 2015-2019 er han leder av hovedutvalg for helse- og sosiale tjenester.

 • Mohammed Malik er født i 1979 og bor i Lillestrøm. Han er nestleder i LO på Nedre Romerike og mange års erfaring som tillitsvalgt, først som hovedtillitsvalgt på Tine i Oslo for Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og nå som faglig sekretær for Fellesforbundet sentralt. Malik brenner for et seriøst og anstendig arbeidsliv der den norskemodellen står i fokus. Han er opptatt av å sikre seriøse arbeidsforhold gjennom innkjøpsprosesser og opprettholde våre viktige kommunale tjenester i egen regi.


Styret

 • Mona er fra Sørum/Lørenfallet, født i 1969 og bor på Nesa i Lillestrøm. Hun er nyvalg politisk nestleder, men langt i fra fersk i politikken. Hun har 17 år bak seg som lokalpolitiker i Sørum, 12 av de i kommunestyret og diverse utvalg/styrer. Fritiden benyttes til familie og venner, samt forskjellige verv. Mona er svært engasjert i frivillighet og kultur, og liker å gå turer i naturen. Mona arbeider innenfor internasjonal transport hvor hun bl.a. må finne bærekraftige transportløsninger til beste for alle parter.

 • Perica Maksimovic - Max - blant venner, er født i 1962 og bor på Skedsmokorset. Han jobber som avdelingsleder på Skedsmo Videregående skole. Tidligere har han jobbet som lektor.

 • Maria er kvinnepolitisk ansvarlig i styret. Er utdannet pedagog og har et brennende engasjement for faget! Har jobbet ca. 10 år som barnehagestyrer, før hun gikk over til å jobbe som skoleleder fra 2019. Maria har tatt flere videre-utdanning innen ledelse og skoleledelse innenfor master valgemner. Er gift og har tre barn. Som kvinnepolitiskansvarlig er hun opptatt med å arbeide for kvinnesaker, for kvinners plass i samfunnet – uten full likestilling får vi et ufullstendig demokrati. Foruten om politikk er hun glad i å lese, reiser rundt, kjører snowboard og driver en del med kondis sport.

 • Nordis er født i 1955 og bor på Kjeller. Hun er født i Narvik, men har bodd 30 år i Rælingen og snart like lenge i Skedsmo. Hun er gift og har tre voksne sønner og to barnebarn. Hun er utdannet innen økonomi og ledelse og er i dag ansatt i Norasondegruppen.

 • Sigmund er styremedlem i Lillestrøm Arbeiderparti og kandidat til kommunestyrevalget i 2023. Han jobber som politisk rådgiver i Arbeiderpartiet, er født i 1972 og bor på Blaker med kone og barn.

 • Inge er født i 1971 og bor på Nerdrum i Fetsund. Han er bygningsingeniør, takstmann, tømrer.

 • Gro Beate er født i 1969 og bor på Strømmen. Hun jobber som lærer på Sagdalen skole på Strømmen og er organisert i Utdanningsforbundet.

 • Jens Petter Hagen er fra Frogn. Han er utdannet kokk, og jobber til daglig i Fellesforbundet. Jens Petter er særlig opptatt av utdanning, næringspolitikk og fylkeskommunens ansvar for ryddige forhold i arbeidslivet. Han vil derfor jobbe for flere læreplasser og lærlingklausul på offentlige anbud for å forhindre sosial dumping

 • Hoda er fylkesrådslederkandidat for Akershus Arbeiderparti. Hun er 28 år, bor i Lillestrøm og er utdannet lektor.

 • Jørgen Vik er ordfører for Arbeiderpartiet i Lillestrøm kommune. Han er født i 1971, er Skjetten-gutt, og bor i dag i Lillestrøm med kone og tre barn.

 • Sverre er stortingsrepresentant for Akershus og sitter i næringskomiteen på Stortinget.

 • Runa er gruppeleder for Arbeiderpartiet i Lillestrøm og sitter i Formannskapet. Hun er Faglig ungdomssekretær i LO, Viken Oslo. Hun er født 1997.