Nyskapende og trygge arbeidsplasser

Arbeid

renholdere

Arbeid til alle har alltid vært og kommer alltid til å være den viktigste jobben for Arbeiderpartiet. Forskjellene i samfunnet blir mindre når alle har en trygg jobb å gå til, har en inntekt å leve av og opplever å være en del av et fellesskap.

Lillestrøm kommune er en av de største arbeidsgiverne i regionen. Vi vil at Lillestrøm skal være en forutsigbar og trygg arbeidsgiver. Vi vil at kommunens ansatte skal ansettes i hele og faste stillinger og ansette enda flere lærlinger i våre egne virksomheter. Det skal legges til rette for god medbestemmelse for ansatte og tillitsvalgte.

Lillestrøm investerer og bygger for store beløp hvert eneste år. Arbeiderpartiet vil stille strenge krav til seriøsitet og samfunnsansvar ved alle anbudsprosesser.

Arbeiderpartiet vil ha innkjøpsregler i kommunen som sikrer sunn konkurranse og et seriøst, grønt og anstendig arbeidsliv. Lillestrøm kommune skal ha nulltoleranse mot useriøse aktører, miljøødeleggelser og sosial dumping.

Den store omstillingen av samfunnet og behovet for høyt kompetente ansatte betyr at vi som arbeidsgiver i enda større grad må satse på etter- og videreutdanning, innovasjon og ny teknologi.

Lillestrøm Arbeiderparti vil:

  • Prioritere at heltid og faste stillinger skal være hovedregelen i Lillestrøm kommune.

  • Sette tydelige krav til leverandører i kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet

  • Arbeide for minimum to lærlinger per 1000 innbygger i de kommunale virksomhetene.

  • Sikre flere praksisplasser for studenter og tilby sommerjobber for ungdom.

  • Sikre at kommunale tjenester i hovedsak drives av kommunen.

  • Sikre godt samarbeid med ideelle organisasjoner.

  • Sikre god voksenopplæring og integrering, slik at folk kommer seg raskt ut i jobb

  • Arbeide for at flere mennesker med funksjonsnedsettelser mulighet til å få jobb, herunder også sommerjobber, lære-, og praksisplasser.

  • Satse på grønn omstilling og flere grønne arbeidsplasser.

Er du enig med Lillestrøm Arbeiderparti om Nyskapende og trygge arbeidsplasser?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker