Innovative, seriøse og fremtidsrettede arbeidsplasser

Næring

byggeplass

Det er et mål for Lillestrøm Arbeiderparti at enda flere vil satse og etablere seg i kommunen vår. Det er viktig med et sterkt lokalt og mangfoldig næringsliv som skaper arbeidsplasser og gir innbyggerne gode tjenester.

Det skal være et forutsigbart og fremtidsrettet samarbeid mellom kommune og næringsliv. Vi vil at flere bedrifter og institusjoner etablerer seg her, slik at flere kan jobbe i nærheten av der de bor.

Arbeiderpartiet vil gjøre Lillestrøm kommune til en aktiv aktør for bekjempelse av arbeidslivskriminalitet, økonomisk kriminalitet og brutalisering av arbeidslivet. Vi vil arbeide for lokal verdiskaping og støtte bedrifter som driver seriøst og satser på sunne arbeidsvilkår for sine ansatte.

Lillestrøm Arbeiderparti vil:

  • Sikre forutsigbarhet og godt samarbeid mellom Lillestrøm kommune og næringslivet, innenfor rammene av en bærekraftig samfunnsutvikling.

  • Sikre sunn konkurranse for næringslivet ved leveranser til Lillestrøm kommune.

  • Samarbeide med sentrale tilsynsmyndigheter i kampen mot arbeidslivskriminalitet og økonomisk kriminalitet i arbeidslivet.

  • Legge til rette for flere næringsetableringer i kommunen.

  • Være en god samarbeidspartner for folk som ønsker å starte egen bedrift.

  • Tilby rimelige oppstartslokaler og gi aktiv støtte til grønne og innovative bedrifter.

  • Prioritere moderne løsninger og stimulere til nytenking og innovasjon.

  • Arbeide for utvikling av landbruket, gjennom å styrke jordvernet og legge til rette for næringsutvikling med bruk av gårdens egne ressurser.

Er du enig med Lillestrøm Arbeiderparti om Innovative, seriøse og fremtidsrettede arbeidsplasser?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker