Lillestrøm Arbeiderpartis Partiprogram for 2019 - 2023

Godkjent på medlemsmøtet 22. november 2018

Våre kjerneverdier er fellesskap, likhet og solidaritet. Med ansvar for alle og med blikk for den enkelte, vil vi styre Lillestrøm kommune for å oppnå:- Gode tjenester nær der du bor.- Like muligheter - uansett alder og bakgrunn- En bærekraftig utvikling som tar vare på naturen og miljøet vårt

Teksten i programmet for Lillestrøm Arbeiderparti finner du i sin helhet i vedlagte pdf-fil.

Er du enig med Lillestrøm Arbeiderparti om Lillestrøm Arbeiderpartis Partiprogram for 2019 - 2023?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker