Nitelva - Skulpturparken

AP-veteranene i Lillestrøm kommune

Aktivitetstilbud til veteranene i Lillestrøm Arbeiderparti

Veterangruppas formål er å aktivisere og oppdatere våre veteranmedlemmer og eldre medlemmer, både om samfunnsutviklingen generelt, om lokalsamfunnet og om den politiske situasjonen og utfordringer i Lillestrøm kommune. Vi mener det er spesielt viktig å øke forståelsen og samhandlingen mellom eldre partimedlemmer fra de 3 tidligere kommunene som nå utgjør Lillestrøm kommune. Vi ønsker at Ap-veteranene skal være et sted for informasjon, forståelse og læring, og at vi ved turer og utflukter til ulike deler av kommunen kan få et innblikk og forståelse av kulturforskjellene oss i mellom. 

Veterangruppa inviterer alle pensjonister og medlemmer over 62 år til møter og aktiviteter den siste mandagen i måneden. Møtene er alltid mellom kl. 12.00 og 14.00. Her setter vi opp aktuelle temaer og får innledere både fra egen kommune og nasjonale politikere. Vi serverer kaffe og hjemmebakte kaker på møtene. Møtene er selvsagt åpne for alle medlemmer av Arbeiderpartiet. 

Under finner du aktivitetsoversikt for ap-veteranene for 2019 og 2020, samt årsberetning for 2020.