En grønn kommunefremtid

Bente

Bente Skulstad er 4. kandidat på lista til Lillestrøm Arbeiderparti

Lillestrøm kommune skal fremstå som en grønn kommune for fremtiden og det er helt åpenbart at vi må ta bedre vare på klimaet og miljøet vårt.Ansvaret er stort både for oss politikere og for alle andre. Vi har ingen tid å miste og vi må starte endringen nå.

God klimapolitikk krever at kommunen, innbyggere, forskningsinstitusjoner og næringsliv arbeider i fellesskap. Mye er sagt om grønn utvikling av betydelig klokere hoder enn mitt, men klima og miljø må vi alle mene noe om og vi må handle nå, uten flere forklaringer om at «ting tar tid». Utfordringene er både lokale, nasjonale og internasjonale, men hver og en av oss kan begynne med oss selv.

Gledelig engasjementDet er oppløftende når ungdom som for eksempel svenske Greta Thunberg gjennom sitt enkle og forståelige språk og uttrykksmåte får mange av oss til å stoppe opp og lytte på en annen måte.

Greta har helt rett når hun sier at vi må tenke mer «svart-hvitt» i miljøsaker. Nå kan vi ikke lenger gjøre små justeringer, men det kreves store endringer i både adferd og holdninger. Heia alle barn og unge som demonstrerer fordi de ikke finner seg i den miljøpolitikken som føres verken lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Lillestrøm må gå foranKlima-, miljø- og samferdselspolitikk henger nøye sammen. I vår kommune kommer klimagassutslippene i stor grad fra transportsektoren. Innbyggerne i Lillestrøm kommune vil ha forskjellige behov når det gjelder hvordan de skal komme seg til jobb, skole, barnehage, butikker eller fritidsaktiviteter. Men å redusere utslipp fra kjøretøy er et overordnet mål. Derfor vil Lillestrøm Arbeiderparti arbeide for at det skal bli enda bedre å være syklende og gående i kommunen og kollektivtilbudene skal videreutvikles.

Arbeiderpartiet går også til valg på at Lillestrøm skal bli en nasjonal foregangskommune for nye transport- og mobilitetsløsninger.

Når jeg ser og hører ungdommenes engasjement tenker jeg at de har helt rett i at vi ikke lenger kan vente på endring. Den må begynne nå og vi må alle ville endring. Noen beslutninger og tiltak må være nasjonale og internasjonale, men jeg spør meg selv hva jeg konkret kan gjøre ved siden av å la bilen stå og heller bruke beina, sykkel eller bruke kollektiv transport.

Løsninger i hjemmetJeg har satt opp disse tre punktene for meg selv:

■ Redusere mengden avfall jeg produsere i min husholdning■ Tenke gjenbruke i større grad■ Sørge for at det jeg kaster, og som kan resirkuleres, blir håndtert riktig

Hvilke konkrete tiltak kan du foreslå og dele med oss andre? Vi må løse klimautfordringene sammen og det er kun gjennom fellesskapsløsninger vi kan snu utviklingen som er i ferd med å ødelegge jorda vår. Jeg hører gjerne fra deg.