Kvinnekontakt

Maria Dizaei

Maria Dizaei

Maria er kvinnepolitisk ansvarlig i styret. Er utdannet pedagog og har et brennende engasjement for faget! Har jobbet ca. 10 år som barnehagestyrer, før hun gikk over til å jobbe som skoleleder fra 2019. Maria har tatt flere videre-utdanning innen ledelse og skoleledelse innenfor master valgemner. Er gift og har tre barn.

Som kvinnepolitiskansvarlig er hun opptatt med å arbeide for kvinnesaker, for kvinners plass i samfunnet – uten full likestilling får vi et ufullstendig demokrati.

Foruten om politikk er hun glad i å lese, reiser rundt, kjører snowboard og driver en del med kondis sport.