Viktig satsing på yrkesfag!

Runa Fiske og Ståle Grøtte

Gode forhold for elever på yrkesfag er viktig for landets fremtid. Nyheten om at Ap/Sp-regjeringen vil styrke utstyrsstipendet på yrkesfag er et godt bidrag til de som skal bygge landet.

Det er avgjørende at vi sammen, både lokalt, regionalt og nasjonalt jobber for at flere skal fullføre videregående og særlig yrkesfagutdanningene hvor fullføringsprosenten har vært lavere. Romerike har lange og gode tradisjoner for sterke fagmiljøer innen mange yrker.

Når utstyrsstipendet nå økes er det et godt bidrag til likere muligheter mellom de som velger studiespesialisering og de som velger yrkesfag. På lik linje med skolebøker bør annet undervisningsmateriell være gratis. Et bedre utstyrsstipend gjør at vi kommer nærmere dette målet.

Runa Fiske, varaordførerkandidat Lillestrøm Ap og Ståle Grøtte, ordfører i Rælingen (Ap)