Vår felles kulturbærer

Foto: Sten Magne Berglund

Kirken er vår historie og vår kulturbærer som vi samles rundt ved de store begivenheter gjennom livet. Dette bildet er av Blaker kirke. (Foto: Sten Magne Berglund)

Vi har nå mange unike kirkebygg i vår kommune. Hver og en av dem med en helt særegen historie og tilhørighet i sitt lokalmiljø.

I Lillestrøm Kommune behandlet vi nylig budsjettjusteringer for å få inneværende år i balanse. En sak som smerter de som rammes like mye som det smerter de som må vedta tiltakene. I et intervju med RB nevner kommunedirektøren at hun vil vurdere muligheten for å redusere overføringene til kirken og andre trossamfunn de kommende år.

Dette faller naturlig nok tungt for brystet til mange av dem som jobber i kirken i Lillestrøm kommune. En kirke som allerede snur hver krone to ganger før den brukes. I jobben med å få kompliserte budsjetter i balanse skal vi ikke glemme hvilke kulturelle og nasjonale skatter vi forvalter for nåtiden og kommende generasjoner. Samtidig må det presiseres at det pr. nå ikke finnes noen sak om kutt i Kirkebudsjettet, det er heller ikke foreslått i 63/20 eller noen annen sak.

Vi alle har et ønske om å overlate vårt bo i noe bedre stand til de som kommer etter oss. Vi har nå mange unike kirkebygg i vår kommune. Hver og en av dem med en helt særegen historie og tilhørighet i sitt lokalmiljø.

Fra tidlig middelalderAv våre kirkebygg skiller særlig tre seg ut med røtter helt tilbake til tidlig middelalder, kristiendomens barneår og selve dannelsen av Norge. Gamle Frogner kirke fra 1180 som ligger rett ved den gamle pilegrimsleden via Hamar og opp til Trondheim. Sørum kirke fra ca. 1166 med sin spennende historie knyttet til Sudrheimætten som var et maktsenter i tidlig middelalder. Og Skedsmo Kirke, først reist som trekirke i 1022 da Olav Haraldsson (St. Olav) for andre gang måtte kristne stae romerikinger, derav slaget ved Nitelva.

Steinkirken som står der i dag er fra ca. 1200 tallet med utsikt over mye av nye Lillestrøm kommune. Hvorfor ikke besøke en av våre kirker nå i sommer og fordyp deg gjerne i spennende lokalhistorie.

Vår historieKirken er vår historie og vår kulturbærer som vi samles rundt ved de store begivenheter gjennom livet. Fra dåpen til konfirmasjon, bryllup, og til slutt gravferden.

Hver og en av våre kirkebygg har sine spesifikke vedlikeholdsbehov. Det er viktig at dette planlegges for å ta vare på historien vår for ettertiden. Lillestrøm Arbeiderparti inviterer dermed Kirkelig fellesråd med i et krevende arbeid i en krevende tid.

Covid-19 gir oss store økonomiske utfordringer hvor vi forespeiles et fall i kommunens inntekter på 9% i 2021. Hvordan kan vi sammen klare disse oppgavene i tiden vi står. Vi ønsker ikke lavere kvalitet i våre tjenester, vi vil ta vare på kulturarven og legge til rette for det viktige arbeidet menighetene gjør. Dette må sees i sammenheng med våre verbalvedtak i sak 63/20. I vanskelige tider må alle gode krefter forenes.

Innlegget stod på trykk i RB 26. juni 2020.

Yngve Lofthus Teigen

Yngve Lofthus Teigen er kommunestyrerepresentant for Arbeiderpartiet i Lillestrøm.