Valglista - kommunevalget 2019 -

Jørgen Vik og Heidi Westby Nyhus topper lista

Ordfører og varaordfører-kandidater - Lillestrøm Arbeiderparti

Jørgen Vik og Heidi Westby Nyhus er kandidater til ordfører og varaordfører for nye Lillestrøm kommune

Nominasjonskomiteens enstemmige innstilling fikk tilslutning av medlemsmøtet 22. november 2018.  Totalt 61 kandidater stiller til valg for Lillestrøm Arbeiderparti. Lista har gode kandidater fra hele den nye kommunen, godt fordelt på alder og kjønn. Åpne pdf-filen nedenfor - der finner du alle kandidatene. 

Etter at John Harry Skoglund trakk seg fra lista, har styret i møtet 28. mars gjort noen endringer i samarbeid med de tilltsvalgte for lista. Lista som er meldt inn til kommunen pr. 29. mars 2019 finner du i pdf-filen nedenfor