Valgkomiteen til Årsmøtet i Lillestrøm Arbeiderparti er i gang!

Vil du ta verv i Lillestrøm Arbeiderpartis styre?

2019 blir et spennende og viktig år! Det er kommunevalg og vi trenger et vitalt og engasjert styre som kan være med å lede partiet til valgseier. Vi står foran et historisk valg for den nye kommunen. Et valg som blir en viktig milepæl i arbeidet med å bygge opp Lillestrøm kommune slik vi ønsker at det skal være for oss som bor her.

I pdf-filen nedenfor finner du et brev som er ment spesielt til deg som medlem av et offensivt parti. 

Hvis dette er noe for deg - send en e-post til leder for valgkomiteen [email protected] snarest mulig og innen 26. november.