Trygghet, muligheter og fellesskap - benytt stemmeretten!

Rune Moen, leder Lillestrøm Arbeiderparti

Trygghet, muligheter og fellesskap – det er slagordet til Lillestrøm Arbeiderparti! Vi vil fortsette å være en garantist for sikker og stabil drift av Lillestrøm kommune, skriver Rune Moen, som er leder av Lillestrøm Arbeiderparti og kandidat i valget. Foto: Johannes Kise

Levende lokaldemokratier krever at folk engasjerer seg, og benytter seg av stemmeretten. Det er vår mulighet til å påvirke hvordan og av hvem vår kommune og vårt fylke skal styres.

De første fire årene av Lillestrøm kommunes historie har vært krevende. Ikke bare er Lillestrøm en tvangssammenslått kommune, med de utfordringer som fulgte med det. Fagmiljøer har blitt slått sammen på tvers av tidligere Sørum, Fet og Skedsmo kommuner. Samtidig har det vært pandemi, en krig pågår i Europa og nå er vi midt i en ny dyrtid med inflasjon og høye renter. Alt dette er faktorer som påvirker kommunen vår.

Trygghet, muligheter og fellesskap

Mitt inntrykk som innbygger i kommunen, som lokalpolitiker i kommunestyret og i helse- og mestringsutvalget de siste fire år, er at Lillestrøm kommune leverer meget gode tjenester til kommunens innbyggere til tross for de utfordringene vi har stått overfor. Det mener jeg er viktig å si høyt i en tid hvor det stort sett er klager og utfordringer som kommer på trykk. De ansatte i kommunen har stått på for at vi skal kunne ha gode velferdstjenester i vår kommune.

Trygghet, muligheter og fellesskap – det er slagordet til Lillestrøm Arbeiderparti! Vi vil fortsette å være en garantist for sikker og stabil drift av Lillestrøm kommune. Dette har vi vist i veldig mange år i de tidligere kommunene og det har også vært tydelig i den siste fireårsperioden. Vi har hele tiden hatt fokus på kunnskapsbasert utvikling av kommunen vår.Les: Lillestrøm Arbeiderpartis valgprogram 2023 - 2027

100 nye i hjemmetjenesten

Vi skal ha 100 nye heltidsansatte i hjemmetjenesten i løpet av de neste fire årene. Hjemmetjenesten må styrkes. Pandemien har lært oss at det beste for beredskapen og sikkerheten ved institusjonene våre er at ansatte er i hele faste stillinger. Ansatte som ikke trenger å sjonglere stillingsbrøker mellom flere arbeidsplasser betyr bedre trygghet for fellesskapet, bedre tjenester og ikke minst bedre arbeidshverdager.

Lillestrøm Arbeiderparti er eneste parti med lokale lag rundt om i kommunen og vi har laget et program for hele Lillestrøm kommune. Vi ønsker å fortsette jobben med å sikre gode og trygge bomiljøer. Det er vanskelig å komme inn i dagens boligmarked, flere må få mulighet til å eie egen bolig og det må derfor bygges tilstrekkelig med gode og varierte boliger. Kommunens tettsteder skal videreutvikles og være trivelige, varierte med sunne nærmiljøer og gode møteplasser. Biltrafikk og kø skal ikke ødelegge tettstedene våre. Lillestrøm Arbeiderparti skal jobbe for raskest mulig framdrift av Glommakrysningen og vi vil fortsetter arbeidet med å løse trafikksituasjonen på Skedsmokorset ved å arbeide for realisering av tunnel gjennom Vardeåsen.

Attraktiv by

Lillestrøm sentrum skal fortsette den positive utviklingen som attraktiv regionby. Seinest fikk vi erfare denne positive utviklingen under årets by-fest. Noen eksempler er åpning av biblioteket, NITJA, videreutvikling av kulturkvartalet med bl.a oppkjøp av Kirkegata 8.