Strømmen - langt fra dødens by!

Emil, ungdomskandidat

Emil Johan Stenhaug, ungdomskandidat for Lillestrøm Arbeiderparti.

Vi trenger mer satsing på Strømmen, men stedet jeg er født og oppvokst er langt fra en dødens by! 

Mye har endret seg på Strømmen de siste årene, og ingen vil påstå at absolutt alt har endret seg til det bedre. Likevel er Strømmen fortsatt et sted med mye liv, fantastiske ildsjeler og trivelige folk.

I høst er det kommunevalg og vi skal for første gang velge hvem som skal styre Lillestrøm kommune. En identitet tilknyttet stedet vi bor blir ikke vedtatt av politikere, men skapes av folket selv. Likevel betyr debattene om nettopp identitet mye for hva vi tenker om stedet vårt.

Personlig vil jeg helst ivareta min identitet som strømling, framfor å kun utstråle en misnøye med å måtte bo i en kommune kalt Lillestrøm. Kommunesammenslåing er vanskelig, men det gir oss også en fantastisk mulighet til å skape en enda bedre kommune å bo i, og ikke minst et enda bedre Strømmen.

I dag har vi mange flotte tilbud drevet av frivillige og ansatte på stedet vårt. Om det er vafler på Sagelvafestivalen, fysisk aktivitet i Slorahallen eller timer med skolearbeid på det flotte biblioteket vårt har lite å si, men ingen av de tyder på noen dødens by. Vi må snakke varmt om de arenaene vi har og ikke minst ta de i bruk.

Vi trenger videre satsing på Strømmen og vi har mye potensial for å skape et enda bedre sted å bo. Etter valget vil den viktigste jobben for oss fra Strømmen, som er på forskjellige partiers lister, være å representere stedet vi kommer fra, og vise at dette faktisk er et herlig sted å bo. Vi trenger et enda bedre fritidstilbud for barn og unge, styrking av frivilligheten og flere fine uteområder. Det er sikkert også mye annet vi burde fokusere på når det gjelder Strømmens framtid, og Strømmen Arbeiderforening vil derfor arrangere et folkemøte i august hvor alle kan komme med innspill om hvordan vi skal gjøre Strømmen til et enda bedre sted å bo.

Emil Johan Stenhaug, ungdomskandidat for Lillestrøm Arbeiderparti og styremedlem i Lillestrøm AUF.