Store trafikkutfordringer

Rune Moen

Rune Moen, kandidat for Lillestrøm Arbeiderparti

Bærum har 16 tunneler, Skedsmo ingen.

Skedsmo kommune blir i 2020 slått sammen med Fet og Sørum. Tre kommuner blir til en i Lillestrøm kommune. I tillegg blir Akershus fylke slått sammen med Buskerud og Østfold til Viken fylkeskommune. Alt dette er styrt av vår høyreregjering.

Noe av årsaken til mitt lokalpolitiske engasjement er nettopp disse sammenslåingene som dagens regjering har gjennomført til tross for nei i lokale folkeavstemninger om kommunesammenslåing og lokal motstand til fylkessammenslåing.

Lokal forankringFor Skedsmo kommune ble det vedtatt en ny kommuneplan før sommeren. Skedsmokorset og Leirsund Arbeiderpartilag hadde mange innspill til denne planen, og de fleste av innspillene må føres videre til områdereguleringsplanen for Skedsmokorset øst som kommunen har startet på.

I tillegg er det i disse dager ute en høring knyttet til skolebehovsplan for den nye kommunen. Alt dette planverket er viktig for hvordan nærmiljøene i den nye kommunen vil utvikle seg, og det er derfor viktig at de politikerne som velges inn i kommunestyret og fylkestinget har en lokal forankring og samtidig kan se behovet for utvikling i hele kommunen og fylket under ett.

I Lillestrøm Arbeiderparti sitt partiprogram heter det at gjennomgangstrafikk og tungtransport ikke skal gå gjennom bomiljøer. Skedsmokorset og Leirsund Arbeiderpartilag jobber for at gjennomgangstrafikken fra våre nabokommuner skal flyttes bort fra Skedsmokorset og inn i tunnel gjennom Vardeåsen, evt. andre alternative omkjøringsveier som vil føre gjennomgangstrafikken bort fra Skedsmokorset.

Tunnelen står fortsatt i kommuneplanen for Skedsmo og har således fortsatt prioritert fra kommunen. Foreløpig har ikke tunnelen kommet opp i prioriteringskøen i fylket. Befolkningen på Skedsmokorset og våre gjennomkjørere fra Nannestad og Gjerdrum samt øvrige bilister som benytter FV120 må derfor belage seg på fortsatt kø gjennom Skedsmokorset.

Jeg har i tre tidligere innlegg i RB skrevet om utfordringene Skedsmokorset står overfor knyttet trafikk. Det er derfor fint å se at også Høyre ved ordførerkandidat Kjartan Berland nå kommer på banen og sier at «Bare tunnel kan løse trafikkaoset» på Korset.

For å understreke hvor viktig kommune- og fylkestingsvalget er for nærmiljøene, så kan kanskje sammenligninger av f.eks. tunnelfrekvens mellom Bærum og Skedsmo, Lørenskog og Rælingen gi en pekepinn på hvem som har fått gjennomslag for sine ønsker de siste tre tiår.

PrioriteringEt raskt søk i Wikipedia viser at Bærum har 16 tunneler, mens det i Skedsmo ikke er noen. Tar vi med Lørenskog og Rælingen i regnestykket sammen med nye Lillestrøm kommune, så er det tre tunneler i våre kommuner med ca. 130.000 innbyggere, mens Bærum har 16 tunneler og ca. 120.000 innbyggere.

Nye Lillestrøm kommune har store trafikale utfordringer bl.a. i Fet med Glommakrysningen, trafikksituasjonen i Lillestrøm, og ikke minst utfordringene med gjennomgangstrafikken på Skedsmokorset. Mange av de utfordringene vi sliter med i forhold til trafikksituasjonen er utfordringer kommunene ikke kan løse aleine. Det blir nye Viken fylkeskommune sammen med kommunene som må finne gode løsninger for gjennomgangstrafikken. Bruk derfor stemmeretten og stem inn lokale kandidater i kommune og fylkestingsvalget 9. september.

Rune Moen

Skedsmokorset og Leirsund ArbeiderpartilagKandidat for Lillestrøm Arbeiderparti