Skolebehovsplanen for Lillestrøm

Laila Durrani

Laila Durrani (AP) leder av hovedutvalget for oppvekst i Lillestrøm kommune.

Lillestrøm Arbeiderparti har mandag kveld diskutert skolebehovsplanen for Lillestrøm kommune.

- Vi bor i et pressområde, og vi kommer til å få mange nye elever fremover. Det viktige er å sørge for gode skoler med godt læringsmiljø for elevene og gode arbeidsplasser for lærerne, sier Laila Durrani, som er leder i hovedutvalg for oppvekst i Lillestrøm kommune. Hun mener at kommunedirektøren og administrasjonen har gjort en god jobb etter høringen som var i fjor høst. 

- Det trengs en ny skole på Strømmen, og den er prioritert høyt. Her er det nesten en hel skole som sitter i brakkebygg. En ny skole på Skjerva er helt nødvendig, mener Durrani.  - Arbeiderpartiet har behandlet denne saken flere ganger, og saken ble også drøftet på et eget medlemsmøte nylig. Vi har fått mange innspill, og de har vi også lyttet til og vurdert. Arbeiderpartiet vil i oppvekstutvalget fremme en endring til kommunedirektørens forslag. Det er at foruten Fossum, skal de resterende skolekretsene i Blaker ha Fjuk som sin nærskole, slik at man får en felles skole i Blaker. Fossum ligger nærmest Sørumsand, og mange barn her har gang og sykkelvei til Sørumsand, sier Laila Durrani. 

Skoleplan

Investeringsplan for skolene i Lillestrøm kommune

Les hele saken her: Saksliste oppvekstutvalget