Riksvei 120 er fylkets ansvar

Tove Steen

Tove Steen er kandidat for Lillestrøm Arbeiderparti og Viken Arbeiderparti.

Når Kjartan Berland (H) anklager kommunen, er det feil adresse.

Leser i RB 9. august at Kjartan Berland fra Høyre er på befaring med en representant fra Stortingets transportkomité angående trafikken gjennom Skedsmokorset. Han mener at Skedsmo kommune gjennom 20 år ikke har gjort noe med dette krysset. Da må jeg bare minne om at riksvei 120 er en fylkesvei. Høyre har sittet med flertallet de siste 12 årene, og da finner jeg det merkelig at Berland ikke har tatt kontakt med sin fylkesordfører eller andre representanter fra Høyre som er fylkesrepresentanter.

Det er for øvrig ikke bare i Skedsmo at Høyre har fraskrevet seg ansvaret om fylkesvei 120, den går også gjennom Nannestad, Gjerdrum og Rælingen.

Jeg har sittet som representant i samferdsel i fylket de samme 12 år og har flere ganger tatt opp problemet rundt Skedsmokorset. Men vi sitter som sagt i opposisjon. Seinest 27.03.19 stilte jeg spørsmålet i samferdselsutvalget om Skedsmokorset, trafikken og tunnelen.

Jeg fikk da til svar: «Det foreligger ingen planer om en tunnel under Varderåsen fra Berger til fylkesvei 120 for å avlaste Skedsmokorset for trafikk. Dette har tidligere vært foreslått i Oslopakke 3, men dette tiltaket er ikke prioritert i prosjektporteføljen for Oslopakke 3.»

Her fikk jeg et klart svar. Det håper jeg Kjartan Berland fikk også. Men han anklager kommunen, det er feil adresse.

Andre spørsmål om området som jeg også fikk svar på var kollektivfeltet mot rundkjøringen som er bygget. Det er det mulig å forlenge. Det ligger ingen planer inne for dette, men det er vedtatt planleggingsmidler til kollektivfelt Skedsmokorset fylkesvei 120 og fylkesvei 383 i handlingsplan for samferdsel 2019–2022.

Det er også under prosjektering tiltak på rampe til E6 både på Hvam og Skedsmovollen som kan bidra til å bedre bussframkommeligheten. Tiltakene skal finansieres med midler fra Bymiljøavtalen for Oslo og Akershus.

Så igjen, vi i Ap har tatt opp dette spørsmålet flere ganger, men Høyre som har sittet med flertallet i fylket i tre perioder har ikke prioritert dette.