Ny glommakryssing nå

Samferdselsministerens sendrektighet og handlingsvegring i denne saken er påfallende

Ny bru over Glomma

Etter at han ikke har løftet en finger i saken om ny Glommakryssing på halvannet år, fikk samferdselsminister Jon Georg Dale (FrP) rett før påske, flertall i Fet kommune og Akershus fylkeskommune for Statens vegvesens forslag om å delfinansiere ny bru over Glomma med bompenger. Politikerne sa ja til forslaget de hadde blitt forelagt av Statens vegvesen på vegne av samferdselsministeren.

Det er snart to måneder siden. Det vanlige er at samferdselsministeren ganske raskt etter slike vedtak, gir Statens vegvesen grønt lys til å gå videre med saken. Det har ikke skjedd ennå.

Dale (FrP) sin sendrektighet og handlingsvegring i denne saken er påfallende, og står i sterk kontrast til måten han skryter av økt satsing på vei.

Da finansieringsplanen var oppe til behandling i Fet kommunestyre, stemte Dale sine partifeller i FrP mot. Lillestrøm FrP forsøker å innbille folk at om flertallet i kommunestyret i Fet hadde stemt som dem, så ville ny bru over Glomma blitt bygget uten bompenger.

Det er ikke sant. Og det vet Lillestrøm FrP veldig godt.

Hadde kommunestyret stemt ned forslaget fra samferdselsminister Dale (FrP) så hadde det ikke blitt noen ny bru over Glomma! Statens vegvesen hadde lagt vekk saken og begynt å jobbe med neste sak i køen av veiprosjekter som skal virkeliggjøres.

Dersom Dale (FrP) skulle endre mening, og i stedet for bompenger heller bevilge penger fra statsbudsjettet til ny Glommakryssing, vil jeg bli veldig glad for det. Men jeg holder ikke pusten i påvente av at det skjer.

Fortsatt ligger saken på Dale (FrP) sitt bord. Skulle han av strategiske grunner velge å skyve beslutningen til etter valget i september, er det svært spesielt og veldig uheldig. Det vil bety utsettelse av prosjektet, og at folk derfor fortsatt må stå i kø i mange år fremover.

Arbeiderpartiet har vært pådriveren for ny Glommakryssing. Stortingsrepresentant Sverre Myrli (Ap) har fulgt opp saken, stilt regjeringen spørsmål og etterlyst fremdrift svært mange ganger. Dessverre uteblir svar og troverdige planer fra regjeringen.

Vi som bor øst for Glomma må vise regjeringen at vi ikke godtar å bli behandlet på denne måten. Dalen Arbeiderlag er Lillestrøm Arbeiderpartis lokallag i Gansdalen og Enebakkneset. Vi kan love at vi skal fortsette å mase om denne saken, helt til Samferdselsminister Dale (FrP) gjør jobben sin.

Kommunestyrekandidat

Sigmund Valberg, kandidat for Lillestrøm Arbeiderparti