Nominasjonskomiteens endelige listeforslag klar!

Lista behandles på medlemsmøte 22. november som gjør den endelig nominasjonen.

Medlemsmøtet  behandler og vedtar den endelig lista til kommunevalget for Lillestrøm kommune 2019. Lista finner du i brev til medlemmene i vedlagte pdf-fil.