Maten er bare litt bedre enn halvdårlig

lars tallhaug. Foto Sørum AP

I Indre Akershus Blad kan vi lese at Sørum kommune nå har brukere og pårørende til sykehjemmene som er meget fornøyd med maten. Det er ordfører Marianne Grimstad Hansen som presenterer en spørreundersøkelse blant brukere og pårørende. Den samme undersøkelsen ble presentert for kommunestyret 8. mai uten at representantene slapp til med spørsmål.

Artikkelen i avisen har overskriften «Den utskjelte maten ble slaktet – men de eldre selv er fornøyde».

I undersøkelsen har mottagerne blitt spurt om mange forhold rundt matserveringen. Om serveringen, om informasjonen og om maten smaker. I undersøkelsen har det vært mulig å svare på en skala fra 1 til 6 der 1 er svært misfornøyd og 6 er svært fornøyd. For undersøkelsen i Sørum ble middelverdien for alle spørsmål 4.2. Ordføreren konkluderer med at både brukere og pårørende er over gjennomsnittet fornøyd med maten. Men hvilket gjennomsnitt står det ikke noe om. Det kan derfor ikke tolkes på annen måte enn at hun mener gjennomsnittet av 1 og 6, det vil si 3.5. 3.5 er da halvgodt eller halvdårlig.

Jeg mener at beboere og pårørende må ha større forventninger enn å få litt bedre enn halvdårlig mat. Beboere på institusjoner i Sørum bør få god mat. Jeg mener at ordfører i denne artikkelen har vridd på resultatet av en spørreundersøkelse til sin favør.

Resultatet av undersøkelsen viser etter min mening at Sørum kommune fortsatt har et stykke å gå før beboere får den maten de fortjener. Det er Sørum Høyre og de andre i posisjonen i Sørum kommunestyre som står ansvarlig for dagens løsning for servering av mat til beboere på våre institusjoner.

Lars TallhaugkommunestyrerepresentantArbeiderpartiet i Sørum