Må prioritere Skedsmokorset!

Jørgen Vik, ordførerkandidat

Jørgen Vik, ordførerkandidat for Lillestrøm Arbeiderparti

Fredag 9. august var det et oppslag i RB som handlet om trafikken på Skedsmokorset. Høyre og Kjartan Berland vil løse trafikkproblemene med å legge fylkesvei 120 i tunnel gjennom Vardeåsen. Jeg er helt enig i både beskrivelsen av problemene og løsningen. Det er ingen nyhet. Det har kommunestyret i Skedsmo vært i mange år.

Begge veitraseene Myrersletta-Bergerkrysset gjennom Vardeåsen og Bølerveien-Skedsmovollen langs E6 har ligget inne i kommuneplanene fra 2011, og ligger der fortsatt. Dette er et tydelig uttrykk for Skedsmo kommunes prioritering av å få løst trafikkproblemene på Skedsmokorset.

Fylket er problemetDet blir derfor feil å framstille det som om det er lokal politisk ledelse som ikke har prioritert å løse dette. Problemet ligger i den politiske ledelsen av Akershus fylke – med Høyre i spissen. Det er fylkesvei 120 som står tett med trafikk. Det er fylket som eier fylkesveiene og det er Høyre-styrte Akershus fylke som ikke har fulgt opp vår klare anbefaling og prioritet. I åtte år har de valgt å ikke høre på Skedsmos tydelige prioritering.

Ny politisk ledelseJeg vet folk sjelden er interessert i å høre på politikere skylde på hverandre. I denne saken er løsningen etter min mening nokså grei.

Vi trenger ny politisk ledelse i fylket. En fylkesledelse som ser Romerikes behov og prioriterer denne siden av Oslo – ikke kun Asker og Bærum. Høyre har styrt fylket siden 2007.

Jørgen Vik

Ordførerkandidat Lillestrøm Ap