Lillestrøms første budsjett er lagt fram

Ordfører og varaordfører-kandidater - Lillestrøm Arbeiderparti

Ordfører Jørgen Vik og gruppeleder Heidi Westby Nyhus har i dag lagt fram et felles budsjettforslag fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Miljøpartiet de Grønne, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti.

– Jeg er glad for å presentere et budsjettforslag som prioriterer både sykehjem og legevakt på Sørumsand, søskenmoderasjon i SFO, samt at vi skal innføre gratisprinsippet og styrke heltidskulturen i kommunen, sier Heidi Westby Nyhus, gruppeleder for Arbeiderpartiet.

I dag la Arbeiderpartiet fram det første forslaget til budsjett for Lillestrøm, sammen med Senterpartiet, Miljøpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti.

Gruppelederen innrømmer at årets budsjettforhandlinger har ikke vært lett. Det første budsjettet til Lillestrøm kommune har ikke vært så lett å ta tak i, da det å slå sammen tre kommuner, med ulike regnskap og ulike måter å kostnadsføre ting på, gjør at man ikke har den oversikten man er vant til fra da de tre kommunene var alene.

– Vi har lagt fram et forslag som er økonomisk forsvarlig, og som sikrer tjenester nært der folk bor. Samtidig gjør vi grep som vil sørge for bedre tjenester med høyere kvalitet. Derfor ber vi rådmannen komme tilbake med en sak for å utrede fremtidig bruk av Sørum sykehjem på Sørumsand, hvor man ser på sambruk mellom legevaktsordningen, sykehjem, legesenter og bemannede omsorgsboliger. Dette må også sees i sammenheng med den pågående helsehusutredningen, sier Westby Nyhus.

I budsjettet er det også lagt inn en økning på 60 millioner kroner i startlån som for de som vil kjøpe bolig, men har vanskelig for å få lån i andre banker.

– Det er god sosialdemokratisk politikk å gi flere muligheten til å eie sin egen bolig. Avdrag og renter betales av låntakerne, og kommunen har minimalt med tap og risiko for disse lånene, sier Westby Nyhus.

Hun peker på at det er viktig med en forsvarlig økonomi. Arbeiderpartiet har større planer for kommunen, men da må vi ha en god økonomi, og mindre gjeld.

– Vi innfrir ikke alle våre valgløfter i første budsjettår. Det vil derfor være viktig for oss å få ned gjeldsgraden i kommunen, og rådmannen må jobbe videre med å finne innsparinger som kan være en positiv effekt av sammenslåingen , avslutte Heidi Westby Nyhus.