Lillestrøm kommune: By og land - hand i hand

Sigmund Valberg

Sigmund Valberg, kandidat for Lillestrøm Arbeiderparti

Skal vi lykkes med å utvikle sterke fellesskap i Lillestrøm – må vi alle samarbeide.Lillestrøm kommune er snart en realitet. I 2017 stemte Arbeiderpartiet på Stortinget mot tvangssammenslåingen som høyreregjeringen gjennomførte. Likevel er vi i Lillestrøm Arbeiderparti fast bestemt på å jobbe konstruktivt for at den nye kommunen skal bli en suksess.

For å få til det er det tre stikkordene som er sentrale; samarbeid, fellesskap og utvikling.

Nye Lillestrøm kommune blir både en urban vekstkommune og en av de største landbrukskommunene på Østlandet. Vi har store forskningsinstitutter og utdanningsinstitusjoner på Kjeller. Vi har bønder og industriarbeidsplasser. Mange jobber i varehandel og reiseliv. Vi har statlige arbeidsplasser og mange som er ansatt i skole, barnehage, eldreomsorg og andre kommunale virksomheter. Skal vi lykkes med å utvikle sterke fellesskap i Lillestrøm – må vi alle samarbeide.

Ap er opptatt av både byen og bygdene våre, av forskning, industri og næringsliv. Vi er opptatt av gode og trygge arbeidsplasser – både i privat og offentlig sektor.

Store ambisjonerAp har store ambisjoner for Lillestrøm. Vår fremste ambisjon å sikre folk gode nærmiljøer. At alle kan trives på stedet de bor. At alle barn får barnehageplass i nærheten av hjemmet. At skole og SFO tar vare på og sikrer god utdanning til ungene våre. De som trenger pleie og omsorg skal få det – når de trenger det. Det skal ikke bety noe om du bor på Skjetten, Fetsund eller Blaker – vi skal utvikle fellesskapene der folk bor.

Lillestrøm vil komme til å bli en av de viktigste byene på Østlandet. Midt mellom hovedstaden og resten av verden. Planene som ligger her i dag tilsier at det om få tiår kommer til å bo mange flere mennesker i vår kommune. Det betyr at vi må tenke og handle klokt når vi skal utvikle kommunen. Mange flere vil bo i byen. Vi må derfor bygge tett i byen og tettstedene ved jernbanestasjonene, samtidig må vi utvikle byen og tettsteder for menneskene som skal bo der.

Matjorda må vernesEn minst like viktig oppgave vil være å verne den matjorda som er igjen. Dette er ikke bare et lokalt spørsmål, men også et spørsmål om nasjonal matsikkerhet. Lillestrøm og Norge trenger bønder. Kunnskapen om å få mat til å vokse ut av jorda er ikke bare kunnskap på linje med alt annet, det er selve forutsetningen for sivilisasjon. Vi som er så heldig å bokstavelig talt bo midt i matfatet, må ta dette på aller største alvor.

I 1933 gikk Arbeiderpartiet til valg med slagordet «By og land, hand i hand». Dette slagordet står seg godt fortsatt. Arbeiderpartiet vil utvikle hele den nye kommunen. Vi er partiet for både byen og bygdene. Derfor har Lillestrøm Arbeiderparti tørket støvet av det gamle slagordet – og gjort det til en rettesnor i arbeidet med nye Lillestrøm kommune.

Sigmund ValbergKommunestyrekandidatLillestrøm Ap