Lettvint polemikk fra Venstre

Rune Moen

De siste fire årene har Skedsmokorset fått en helt annen status i Lillestrøm kommunes planer. Det skyldes at Lillestrøm Arbeiderparti følger opp sine vedtak i kommunestyret, skriver Rune Moen, kandidat fra Skedsmokorset og kommunestyrerepresentant for Lillestrøm Arbeiderparti. Foto: Jørgen Kirsebom

Lillestrøm Arbeiderparti bryr seg om Skedsmokorset og ikke minst – vi handler. 

De siste fire årene har Skedsmokorset fått en helt annen status i Lillestrøm kommunes planer. Lillestrøm Arbeiderparti følger opp sine vedtak og gjør de om til vedtak i kommunestyret. Skedsmokorset er blitt ett av kommunens prioriterte tettsteder. I tillegg har vi vedtatt en ambisiøs plan for idrettsanlegg på Skedsmokorset og vi har sendt tilbake områdereguleringsplanen for Skedsmokorset øst – nettopp fordi den ikke var ambisiøs nok.

Trafikken bort fra Skedsmokorset

Lillestrøm Arbeiderparti ønsker gjennomgangstrafikken bort fra sentrum av Skedsmokorset og har fått denne strekningen, samt Bølerveiens forlengelse opp på tredje og fjerde plass på kommunens innspillsliste til fylket.

I tillegg, og det er jo det viktigste – det har skjedd mye de siste fire årene. På samferdselssiden er det kommet fartsdumper ved Myresletta i enden ved Åsenhagen og lysregulering ved Skedsmosenteret. Venstres Prahl Reusch driver lettvint polemikk om dette. Det er Arbeiderpartiet og Sp som har styrt Viken de siste fire årene, og nå har vi sett fruktene av det vi har jobbet for lenge.

Husebylåven snart ferdig

Jeg ønsker også å nevne Husebylåven som blir ferdig nå i september. Også her har Prahl Reush tidligere forsøkt å skremme folk med at Ap ikke prioriterer Skedsmokorset. Det er dessverre blitt en gjenganger fra sentrumspartiet Venstre, som vi tidligere har samarbeidet godt med.

Nå står Husebylåven snart klar – Lillestrøm Arbeiderparti driver ikke polemikk – vi handler!

Trygghet, muligheter og fellesskap – benytt stemmeretten 11. september.