Lenge planlagt Exit?

Jørgen Vik, ordførerkandidat

Jørgen Vik, ordfører i Lillestrøm

Jeg er provosert av rektor Curt Rice ved OsloMet, som vil samlokalisere all virksomhet i Oslo sentrum.

Rice peker på eiernes krav om effektivitet, mistrivsel hos ansatte og manglende entusiasme fra det lokale næringslivet. Det kan like gjerne se ut som en del av en langsiktig plan, og at Curt Rice aldri har ønsket en avdeling på Kjeller.

Da HiO og HiA ble slått sammen lå det i forutsetningene at begge lærestedene skulle utvikles og vokse. Å flytte OsloMet ut av regionen er et brudd på disse forutsetningene. Å miste OsloMet er et tap; ikke bare for Lillestrøm, men for hele vår region.

Store muligheterForskningsinstituttene på Kjeller byr på unike muligheter og stiller seg åpent for samarbeid. Men hvem har ansvar for at et lærested benytter disse mulighetene? Hva har Curt Rice gjort for å utnytte mulighetene på Kjeller og gjøre lærestedet attraktivt for studenter og ansatte?

Jeg har sett mange initiativ fra både kommune og næringsliv: Hus i sentrum til sosial studentaktivitet. Nye studentboliger ved Åråsen. Ny kommunal tomt for bygging av 400 studentboliger i sentrum. Over flere år har vi ønsket en tettere dialog med OsloMet om innretning av studieretningene på Kjeller.

Våren 2019 hadde vi rigget et møte hvor flere lokale næringsaktører skulle diskutere dette med Rice. Dagen før møtet meldte han at «han ikke var klar for en slik diskusjon». Da OsloMet utlyste en konkurranse om bygging av ny campus i sentrum, gikk mange næringsaktører tungt inn og brukte store midler på å delta i konkurransen. De fleste føler seg ganske snytt etter den prosessen som fulgte.

Det var visstnok for dyrt å etablere seg i Lillestrøm sentrum. Nå vil OsloMet heller til Oslo sentrum. Men det må da være en dyrere løsning? Dette er bare eksempler. Jeg vil gjerne se eksempler på initiativ fra OsloMet, som ikke er tatt imot med åpne armer av kommune og næringslivet i Lillestrøm.

Hvis økonomi, bærekraft og trivsel spiller inn, gir det ikke mening å trenge flere folk sammen i Oslo sentrum, så lenge Lillestrøm kan tilby bedre lokaler til langt gunstigere leie. Tvert imot bør Curt Rice flytte MER av virksomheten sin til Lillestrøm. For mange studenter er det kortere til Lillestrøm enn til Pilestredet – selv om det kun er ti minutter med tog mellom stedene.

Langsiktig tankegangHvis Curt Rice tenker langsiktig ser han hva den pågående veksten i Lillestrøm vil bety for OsloMet. Han vil se det store behovet det er for å sikre lokal utdanning av sykepleiere og annet helsepersonell til den voksende befolkningen. Han vil se at det er stort behov for fagutvikling sammen med verdensledende teknologimiljøer på instituttene. Han vil se at næringslivet og kunnskapsmiljøet på Kjeller vil satse. Han vil nok også forstå at det er vanskelig å satse stort på en virksomhet hvor ledelsen den ene dagen snakker varmt om samarbeid og satsing, for i neste øyeblikk å peke på grunner for at dette likevel ikke nytter.

Curt Rice sier samtidig at styret bestemmer og at han vil lytte til studentene og de ansatte. Derfor må rikspolitikere og myndigheter kjenne sin besøkelsestid! Skal ikke plasseringen av utdanningsinstitusjonene våre handle om samfunnsutvikling og utdanning av befolkningen i en region, om samarbeid med forskning og næringsliv – også utenfor Oslo? Hvis Lillestrøm mister OsloMet, skjer det stikk i strid med forutsetninger, løfter og langsiktige behov.Dette innlegget av ordfører Jørgen Vik stod på trykk i RB 18.01.2020.