Legevakta i Sørum

Valgkamp

Morten Bekkeng og Mona Granbakken Mangen skriver om legevakta på Sørumsand.

Legevakt i Sørum

De siste månedene har det på nytt stormet rundt legevakta på Sørumsand. Nylig kom det fram at Sørum legevakt stenges midlertidig, da leger ikke vil jobbe der så lenge Sørum kommune ikke har fulgt opp påleggene fra Arbeidstilsynet i forkant av kommunesammenslåingen. Disse påleggene kom etter et tilsyn våren 2019.

Det er med forundring at vi leser at Arbeidstilsynet har kommet med en rekke krav om utbedring av Sørum legevakt, som medfører ombygging av lokalet. Vi vet ikke om den politiske ledelsen i Sørum var informert om dette, men vi som folkevalgte og medlemmer av opposisjonen i Sørum er ikke blitt gjort kjent med disse påleggene. Dersom flere av tiltakene krevde økonomiske investeringer for å oppgradere lokalet, ville det vært naturlig at formannskapet i Sørum ble orientert om dette. Dersom Sørum kommune ikke greide å få på plass tiltakene for å bedre sikkerheten til de ansatte, innen de frister arbeidstilsynet satte, ville det også vært naturlig å orientere de folkevalgte som er arbeidsgivere om dette.Det ble vi altså ikke.

Før jul 2019 kom det et forslag fra rådmannen i Lillestrøm om å legge ned Sørum legevakt, og erstatte den med en legebil med lege og sykepleier. Det burde ikke være en overraskelse at folk er opptatt av legevakta. Ved en rekke anledninger har det blitt samlet inn flere tusen underskrifter fra innbyggere som ønsker en lokal legevakt, og ikke sammenslåing med Nedre Romerike Legevakt. Og politikere fra både Arbeiderpartiet og andre partier i Sørum har tatt merkostnaden, som rådmannen beregnet til et sted mellom en og to millioner kroner, og lagt inn i budsjettene.

Opp gjennom årene har vi lest mange utredninger og saker, noen på flere hundre sider. Derfor ble vi overrasket når en så viktig sak som det å legge ned Sørum legevakt og i stedet opprette en legevaktsbil for området, ble omtalt med kun 303 ord i forslag til budsjett for 2020. Det fulgte ikke med noen faglige begrunnelser. Ei heller en vurdering av hva en legebil skal gjøre. Hvor mange av de som normalt oppsøker legevakta vil legebilen rekke over på en vakt? Eller skal legebilen bare være i beredskap, og reise ut på de mest alvorlige skader og sykdomsforløp, hvor det er behov for raskt tilsyn av en lege. At posisjonen i Lillestrøm ikke stemte for dette, er fullt forståelig. Det er behov for mer informasjon før man går til en slik beslutning. Det var derfor riktig å be om en utredning.  

I sitt budsjettforslag skriver rådmannen at det er behov for å opprettholde en akuttmedisinsk beredskap i gamle Sørum kommune. Derfor foreslås det å ha en bemannet legebil. Ifølge de nasjonale retningslinjene er kravet til responstid for ambulanser 12 minutter til et tettsted som Sørumsand. En undersøkelse fra 2018 tar det 22 minutter for en ambulanse å nå fram. Men skal dette være et reelt alternativ må man få vite hva den skal gjøre. Dekker den 10 prosent av dagens pasienter på legevakta? 30? 70? Eller 100 prosent?

Dersom man ønsket å endre den kommunale akuttmedisinske beredskapen i nye Lillestrøm kommune, hadde vi forventet en utredning først, om hvordan den skal være, og hvilken type tjenester som skal være hvor. Det ser vi ikke har blitt gjort. I stedet har man fått en risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for Sørum legevakt, i hovedsak laget av folk som ikke jobber der. Den ble lekket til Romerikes Blad før den ble gjort offentlig, og man kan bare spørre seg om hvem som gjorde det, og hva motivet var. I denne ROS-analysen står flere ganger at slik Sørum legevakt er i dag, kan det ende med katastrofale hendelser. Men Sørum kommune har neppe drevet en legevakt uten å ha en ROS-analyse for den fra før. Hvis den har brukt ordet katastrofal like mange ganger, burde rådmannen i Sørum ha orientert politikerne om slike forhold. For de som er folkevalgte i Lillestrøm i dag, så bør man etterspørre denne, og be om forklaring dersom det er stort avvik mellom de to ROS-analysene.

Vår oppfordring til rådmannen i Lillestrøm er - fortell oss hva dere vil, ikke bare hvordan dere skal spare penger. Fortell oss hva det koster å drive en legevakt, og ikke minst, hvorfor er det plutselig så mye dyrere å drive en legevakt på Sørumsand, enn det Sørums rådmann selv anslo for bare noen få år siden. Og fortell oss hvorfor dere tenker å ansette leger til å kjøre legebilen som var forslaget, men nå tenker at legevakta skal bemannes av hardt belasta fastleger i stedet. Inviter gjerne innbyggerne til et folkemøte, slik at man kan få god og korrekt informasjon, og anledning til å stille spørsmål. Innbyggerne fortjener en ordentlig sak, som forteller hvilken type akuttmedisinske tjenester og hvilken kvalitet på tjenesten man kan forvente i Lillestrøm kommune, enten man bor på Strømmen eller i Blaker.

avMona Granbakken MangenMorten Bekkengtidligere kommunestyremedlemmer og formannskapsmedlemmer i Sørum kommune