Landet vårt trenger fagarbeidere!

Hoda Imad

Hoda Imad, Utdanningspolitisk talsperson Viken Arbeiderparti, Frogner, Lillestrøm

12. februar skrev regionsdirektør i NHO Viken, Nina Solli, et godt innlegg om yrkesfag og hvorfor flere ungdom bør plassere yrkesfaglige linjer på søknaden sin nå som fristen for å søke på videregående opplæring går ut 1. mars. Jeg er helt enig med Nina!

Nå er det på tide at yrkesfag snakkes ordentlig opp, og nå er det på tide at yrkesfag blir satset på en gang for alle. Da må vi sørge for at alle ungdom får gode råd fra først og fremst skolerådgivere, men også lærere og foresatte.

Jeg har snakket med for mange ungdom i Lillestrøm, Rælingen, Sørum og Lørenskog som sier at de fikk beskjed om at dersom de ender opp med «dårlige karakterer», så kan de velge yrkesfaglige linjer, og dersom de ender opp med «gode karakterer» på ungdomsskolen så bør de selvfølgelig velge studiespesialiserende linjer. Det er jeg grunnleggende uenig i, og disse rådene må ungdommene våre slutte å få.

Dersom du ønsker å jobbe med en gang etter videregående, velg yrkesfag. Dersom du ønsker å studere videre, velg studiespesialiserende. Dersom du er mer praktisk anlagt, velg yrkesfag. Dersom du er teoretiker, velg studiespesialisering. Så enkelt er det.

Jeg er veldig glad for at Fylkestinget i løpet av året skal diskutere og bli enige om hvordan alle Viken-ungdom som velger yrkesfag skal få garantert læreplass etter bestått opplæring, den hjelpa de trenger underveis og etter opplæringa, og ikke minst - den hederen de fortjener.

Norge kommer til å mangle over 70.000 fagarbeidere i 2035. Dersom vi skal møte framtidas utfordringer, trenger vi alle dyktige fagarbeidere. Spesielt dere som velger helse, bygg, anlegg, teknikk og elektro. Uten dere vil ikke samfunnet gå rundt. Tross alt, landet vårt ble jo bygget opp av fagarbeidere.

Hoda Imad, Utdanningspolitisk talsperson Viken Arbeiderparti, Frogner, Lillestrøm