Lillestrøm Arbeiderpartis nye fane sammen med tillitsvalgte fra Lillestrøm Arbeiderparti og Ingvild Kjerkol

Kunngjøring Årsmøtet 2023

Lillestrøm Arbeiderparti holder årsmøte 4. februar 2023 i Folkets Hus Lillestrøm

Styret har vedtatt foreløpig dagsorden for årsmøtet:

1. Åpning

2. Konstituering 

3. Årsberetninger 2022

4. Regnskap 2022

5. Budsjett 2023 

6. Innkomne forslag

7. Politisk innledning 

8. Valg i henhold til vedtektene

 I § 3 Årsmøter i våre vedtekter heter det bl.a.;

Kommunepartiet holder årsmøte i februar måned. Møtet kunngjøres minst 4 uker i forveien. Til årsmøtet inviteres alle medlemmer med tale- og forslags- og stemmerett. Som medlem regnes en person når innbetalt kontingent er registrert. Valgbarhet til tillitsverv og stemmerett i partiet oppnås etter en måneds medlemskap (med tillitsverv menes også for personer som nomineres til kandidater på partiets valglister). Arbeiderlagene holder sine årsmøter innen 15. januar. Forslag som medlemmer eller arbeiderlagene ønsker behandlet på årsmøtet må sendes partistyret senest to uker før årsmøtet. 

Forslag må være sendt [email protected] seinest 20. januar 2022