Kryss en ungdom på lista vår!

Ungdomskandidater i Lillestrøm

Noen av våre unge kandidater som stiller til valg for Lillestrøm Arbeiderparti. Runa Fiske (t.v) er vår varaordførerkandidat, mens Hoda Imad (nr 2 fra venstre) er fylkesrådslederkandidat for Akershus Arbeiderparti i fylkestingsvalget. Foto: Johannes Kise

Årets valg er spennende - og Lillestrøm Arbeiderparti er stolt over å ha en av listene med lavest gjennomsnittsalder i Lillestrøm, bare forbigått av Rødt og Liberalistene. På lista til Lillestrøm Arbeiderparti finner du mange unge og unge voksne med på lista vår. 

Øverst av dem står Runa Fiske (26) som er vår varaordførerkandidat. Når du stemmer på Lillestrøm Arbeiderparti kan du gi et ekstra kryss til en av våre unge kandidater. Da får de en ekstra personstemme og kanskje havner de da i kommunestyret.

Runa Fiske

Runa er oppvokst på Sørumsand og bor nå midt i Lillestrøm. Hun jobber i LO som faglig ungdomssekretær. Runa er opptatt av at man skal ha en boligpolitikk som gjør at flere unge får råd til å flytte hjemmefra og bosette seg i Lillestrøm.- Det må bygges nok gode og rimelige boliger. Vi må sikre unge folk med vanlig inntekt et trygt og godt sted å bo, sier Runa - som også engasjerer seg for gode fritidstilbud for barn- og unge, og er stolt over at man

Ordfører Jørgen Vik er glad for at det nettopp er Runa som er hans makker i årets valg. 

– Den aller viktigste egenskapen for en politiker er å være glad i mennesker, og det har Runa masse av. Også er hun en erfaren politiker. Til tross for at hun bare er 26 år, har hun sittet 8 år i kommunestyret – med mye ansvar. Er du glad i mennesker og opptatt av å løse problemer, blir du en god politiker – og det er Runa, sier Jørgen.

Nina Maksimovic

Nina Maksimovic står på 4.plass og er 28 år og jobber som lege. Hun bor på Skedsmokorset og har vært aktiv volleyballspiller i mange år, blant annet for Skjetten. Nina brenner for trygge oppvekstvilkår og gode tilbud for barn og unge. 

- Alle fortjener å vokse opp i en kommune hvor de føler seg trygge og hvor de har muligheten til å drive med det som driver dem og gjør dem glad, sier Nina. 

Diana Abdali

Diana Abdali (19) fra Skjetten står på sjetteplass og er aktiv i Lillestrøm AUF. Hun stiller til valg for første gang. Diana er opptatt av at alle skal ha like muligheter, uansett utgangspunktet deres. Hun brenner også for en trygg og god oppvekst for barn og unge, med gode fritidstilbud innenfor kultur og idrett. I tillegg er hun opptatt av gode kollektivløsninger som bidrar til det grønne skiftet. 

Emil

Emil Johan Stenhaug fra Strømmen er 22 år og sitter i kommunestyret for Lillestrøm Arbeiderparti. Han er også nestleder i hovedutvalg for oppvekst og ønsker gjenvalg.Emil brenner for klima og like muligheter for alle. Møter du på han, så spør ham gjerne om klima, skolepolitikk og alt annet du føler for.  

Daniel Evjebråten

Daniel Rognlien-Evjebråten (19) er fra Sørumsand og er opptatt av at alle som stemmer skal bli hørt. Derfor må unge med i kommunestyret også.

- Om du vil ha et samfunn med flere muligheter, og mindre forskjeller, bedre kollektivtilbud for alle slik at det blir mulig å velge gode, trygge og grønne tilbud. Eller om du vil at Lillestrøm kommune skal ha Norges beste skole, ja da må du stemme Arbeiderpartiet, sier Daniel.

Laura

Laura Busuttil (28) fra Lillestrøm har studert statsvitenskap og stiller til valg fordi hun ønsker et samfunn som ivaretar de som ikke har en stemme.

- Jeg har lyst til å jobbe for at vi med funksjonsvariasjoner får samme muligheter i samfunnet, enten det gjelder utdanning, arbeid eller helse. Jeg har lyst til å jobbe for et samfunn som løfter opp individene som har det vanskelig; for enslige mindreårige asylsøkere som ikke får omsorg av barnevernet; for rusavhengige; for menneske rundt om i verden som skulle ønske de kunne lære seg å lese og skrive; for unge i Norge som ikke får lærlingplass, sier Laura.

Camilla Tollefsen

Camilla Tollefsen (18) kommer fra Frogner. Hun er engasjement i fylkespolitikk ved å sitte som nestleder i Ungdommens fylkesråd i Viken, og kommunalt som nestleder i AUF Lillestrøm. Camilla har stort engasjement, og noen av de viktigste hjertesakene hennes handler om barn og unge sine helsetilbud, og en god og trygg skolegang for alle.

IDA

Ida Hunstad Birkemo er 22 år og fra Strømmen. Hun har i mange år vært aktiv i Lillestrøm AUF, hvor hun også har hatt flere verv. Etter videregående hadde hun ett år i forsvaret i Bodø. Nå jobber Ida med frivillige organisasjoner før hun blir student denne høsten.

Erlend

Erlend C.L. Birkeland (26) er fra Vardeåsen på Skedsmokorset. Han har studert arkitektur og stiller til valg fordi han ønsker et Lillestrøm som bygges for fremtiden. 

- Sammen må vi bygge sterkere fellesskap der alle blir inkludert, får frihet til å skape et liv på egne premisser, og der kommunen stiller opp når folk trenger det. Det krever gode løsninger utviklet i fellesskap. Vi må utvikle sammenhengende lokalmiljø der klimavennlige bygg, varierte offentlige rom og aktive sosiale møteplasser lar folk leve gode liv og forme gode minner, sier Erlend.  

	Ina Marselie Høghaug-Arnseth

Ina Marselie Høghaug-Arnseth (19) bor i Lillestrøm by.  Hun er engasjerti kommunenes ungdomsråd hvor hun er nestleder. 

- Jeg stiller til valg fordi jeg ønsker en kommune som tørr å satse på ungdommen og en grønnere utvikling, sier Ina.

Kenneth Siraj Nilssen

Kenneth Siraj Nilssen (22) bor på Skjetten og er medlem og i Skjetten Arbeiderlag. Kenneth er interessert i historie, og opptatt av beredskap og forsvaret.  

Jørgen og Hoda

Mens Jørgen Vik er vår ordførerkandidat i Lillestrøm, så er Hoda Imad (28) som bor på Frogner vår 1. kandidat i fylkestingsvalget. Hun er utdannet lektor. Vinner Arbeiderpartiet valget så blir hun ny fylkesrådsleder. Du kan bli bedre kjent med Hoda her.

Hoda vil jobbe for at kollektivtransporten skal bli billigere, og at månedskort for ungdom ikke skal koste mer enn 250 kroner pr mnd.Arbeiderpartiet har nettopp innført gratis skolemåltid i videregående skoler. Det vil Høyre fjerne.Det er viktig å stemme i både kommune- og fylkestingsvalget! Altså kan du stemme to ganger når du stemmer. 

Husk å forhåndsstemme. Les mer: Slik stemmer du i Lillestrøm