Korona-krisa og kommuneøkonomi

02_heidi_7626

Heidi Westby Nyhus, gruppeleder i Lillestrøm Arbeiderparti

Med den høyeste arbeidsledigheten siden krigen, krise for industri og næringsliv og enormt høyt press på kommunale tjenester, er det dystre økonomiske utsikter for Kommune-Norge. For Lillestrøm kommune rammer krisen ekstra hardt.

Sammenslåingen av Skedsmo, Fet og Sørum var betydelig underfinansiert. Til tross for at det var en sammenslåing som ble vedtatt av de borgerlige partiene på Stortinget, påla de kommunen å bære mye av kostnadene med sammenslåingen.

Regjeringen gav samtidig bort 600 av innbyggerne våre på Rånåsfoss til Nes, slik at nye Lillestrøm kommune mister ca. 38 millioner kroner i skatteinntekter og rammetilskudd, uten at vi kan redusere tjenestene nevneverdig. I tillegg svekket staten kommuneøkonomien, ved f.eks. å kutte ca. 30 millioner i tilskuddet til ressurskrevende brukere. Det betyr at Lillestrøm kommune til sammen minst har 68 millioner mindre å rutte med på budsjettet for i år. Hvis ikke staten bevilger mer penger til kommunene, tvinges vi til å kutte i tjenester som skoler, barnehager, eldreomsorg og sosiale tjenester.

Koronapandemien har rammet kommuneøkonomien vår hardt. Skatteinntektene i Lillestrøm kommune blir betydelig mindre enn budsjettert. Over 100 millioner i minus. I tillegg kommer økte utgifter på flere titalls millioner innen helse- og sosial, og økt behov for sosialhjelp.

Arbeiderpartiet er opptatt av trygghet for helse og arbeid. Det er i kommunene folk lever og bor, og bruker ulike tjenester som de trenger i hverdagen. Arbeiderpartiet vil jobbe for å sikre en bærekraftig kommuneøkonomi i Lillestrøm, og fortsatt gode kommunale tjenester. Regjeringen må trygge kommunenes økonomi, slik at vi kan opprettholde aktivitetsnivået. Vi håper at flere partier i Lillestrøm vil støtte vårt krav om at regjeringa må sørge for at kommunene kompenseres for sine tap og økte utgifter.

Tirsdag 12. mai legger regjeringen fram sitt forslag til hvordan de skal løse krisen i kommunene. Når pandemien rammet oss, fikk kommunene et stort ansvar for smittevernet. Det ansvaret har kommunene tatt. Hvis belønningen for jobben er nok en gang å oppleve underfinansiering, vil det oppleves som en hån mot de som har gjort jobben.

Nå må vi satse på fellesskapet. Nå løfter vi i flokk. For trygghet. For arbeid og for helse.Heidi Westbye Nyhus,gruppeleder Lillestrøm ArbeiderpartiInnlegget stod på trykk i RB 8.5.2020