Kandidatene som var til stede på nominasjonsmøtet

Kommunevalget 2023

Valglista vedtatt på nominasjonsmøte 29. november 2022

Nominasjonsmøtet i Lillestrøm Arbeiderparti nominerte 61 kandidater til valglista. Av disse var allerede Jørgen Vik og Runa Kristine Fiske forhåndsnominert. Hele valglista finner dere i vedlagte pdf-fil.

Rune Moen og Perica Maksimovic ble valgt som tillitsvalgt/vara for lista. Og Arbeidsutvalget i Lillestrøm har fått fullmakt til å supplere ved behov.