Kampen mot mobbing

Foto: Erlik

Erik Berg Olsen, 5. kandidat for Lillestrøm Arbeiderparti

Det er destruktive krefter som settes i sving når noen mobbes.

Spesielt ille blir det når barna våre rammes. Man føler seg frustrert og forbanna som forelder, når man vet hva gjentakende plaging kan føre til. Det oppleves også vanskelig å gripe fatt i når det skjer i det skjulte.

På skolene har man sett en varierende grad av mobbing de siste årene. Det er også andre arenaer, som f.eks. sosiale medier, hvor det er enda vanskeligere å gripe fatt i mobbingen. 

Jeg vet det jobbes systematisk og godt med dette på skolene, men gode mobbeplaner må ikke bli en sovepute. Det kreves stram oppfølging på alle plan, og en tydelig klasseledelse. Foreldrene må involveres på et tidlig tidspunkt og vi må ha en åpenhet rundt temaet, både i skolen og nærmiljøet generelt. 

Til høsten starter det nye kull med små håpefulle barn. Det må innarbeides gode holdninger på et tidlig tidspunkt både i skolen og barnehagen. Det krever gode rutiner og systematisk jobbing fra de involverte. Vi politikere har selvfølgelig et ansvar for å holde fokus på dette, men skolen/barnehage og foreldrene sitter også med et betydelig ansvar for å lykkes. 

«Du skal ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv», sa Øverland, og det tror jeg han har rett i. Det skal være lov å bry seg. Mobbing skal ikke tolereres under noen omstendigheter. Dette er en kamp vi ikke kan tape.

Lillestrøm Ap vil sørge for å holde høyt fokus på dette i neste periode.