Høyre har null troverdighet

Sverre Myrli, stortingsrepresentant for AP

Stortingsrepresentant Sverre Myrli (AP) mener at Høyre har ansvaret for forsinkelsene på Glommakryssingen.

Høyres gruppeleder i Lillestrøm, Kjartan Berland, har startet en lite konstruktiv debatt om ny Glommakryssing på Fetsund. Han er tydeligvis opptatt av å finne noen han kan skylde på. I stedet burde han bidra til å jobbe sammen for ny Glommakryssing. Jeg trur folk er lei av politikere som skylder på hverandre.

Siden jeg har jobbet ganske mye med denne saken de siste ti årene (!) vil jeg komme med noen saksopplysninger. Det har for øvrig ikke vært mye drahjelp å få fra Høyres stortingsrepresentanter disse årene. Det er nok å minne om valgmøtet i Lillestrøm foran stortingsvalget i 2013, der partiene fikk spørsmål om ny Glommakryssing. Høyres daværende fylkesleder i Akershus, stortingsrepresentant Hårek Elvenes, svarte da: «Dette kan jeg ikke svare på. Jeg kjenner ikke prosjektet».

Ny Glommakryssing kom for første gang inn i de offisielle dokumentene med Nasjonal transportplan (NTP) i 2013, framlagt av Stoltenberg II-regjeringen. Høsten 2013 ble det regjeringsskifte der Høyre og FrP tok over, og fint lite skjedde med ny Glommakryssing. I 2017 kom ny NTP, og nå ble det lovet handling. Fortsatt skjedde lite, og en av grunnene til det var at den borgerlige regjeringen hadde forutsatt at ny bru delvis skulle bompengefinansieres, men dette turde ikke FrP å si høyt. Vi husker alle samferdselsminister Dales pinlige besøk på Fetsund. Og tida gikk.

Først sommeren i fjor, altså i 2019, ble kommunedelplan for ny Glommakryssing oversendt Fet kommune. Da hadde det gått seks år siden NTP-behandlingen i 2013! Da sto Fet kommune midt oppe i en sammenslåing med Sørum og Skedsmo, for øvrig en tvangssammenslåing iscenesatt av Berlands parti. Det var bred enighet om at en så stor og viktig sak som ny Glommakryssing burde behandles av den nye kommunen. Derfor blir den nå behandlet av Lillestrøm kommune, og la oss håpe det skjer raskt.

Så ja, Høyres tvangssammenslåing av disse kommunene har nok medført at noe mer tid nå går med til selve behandlingen av kommunedelplan, men det er uansett bare småtteri i forhold til regjeringens mange års sommel.

Nå bør vi alle bidra til at ny bru kan bygges raskest mulig. Pendlerne øst i vårt distrikt trenger ny bru. Den burde vært bygget for mange år siden. Og Berland bør være forsiktig med å kaste stein fra sitt glasshus. Eller kanskje det er mer riktig å si at det singler i glass allerede? 

Sverre Myrlistortingsrepresentant Arbeiderpartiet

Dette innlegget har tidligere stått på trykk i Romerikes Blad