Historisk vedlikeholdsløft for kirkene våre!

Yngve

Lillestrøm kommune har tre middelalderkirker. Det gir oss et spesielt ansvar til å ivareta byggene og historien for kommende generasjoner, skriver Yngve Lofthus Teigen, 3. kandidat for Lillestrøm Arbeiderparti. Foto: Jørgen Kirsebom

På vår vakt sikres vedlikehold av vår kirke- og kulturarv.

For en tid tilbake skrev jeg om viktigheten av å bevare kirkebyggene våre i Romerikes Blad. Gjennom livet er vi innom kirken for alle de store øyeblikk, fra dåp og konfirmasjon til bryllup og begravelser. I tillegg til de store markeringer ved påske og jul er kirken også et rom vi samles for kulturopplevelser.

Bruk skaper større vedlikeholdsbehov

Konserter i alle format, dans og opplevelser. Vi har tatt i bruk kirkerommene våre til mye mer enn de tradisjonelle markeringer, og det er skikkelig bra. Kirken går hånd i hånd med tiden og er der som facilitator for veldig mange typer aktiviteter – en moderne Kirke. Slik er kirken med oss i det daglige i tillegg til å være vår historie, kulturarv og fremtid. Dette betyr mye for oss i Lillestrøm Arbeiderparti.

Mer bruk genererer også mer vedlikeholdsbehov. Og med et utgangspunkt i at vi gjerne skulle gjort mer for kirkene våre er det derfor gledelig å se at vi nå får skikkelig drahjelp av regjeringen vår.

10 milliarder til våre middelalderkirker

Lillestrøm kommune har hele tre middelalderkirker (Frogner, Skedsmo og Sørum) i tillegg til alle våre unike kirkebygg. Det gir oss et spesielt ansvar til å ivareta bygg og historie for kommende generasjoner. Men som kommune kan vi ikke dra hele lasset alene. Med så spesielle bygg må stat, riksantikvar, Den Norske Kirke, kulturminnefaglige miljøer rundt om i Norge m.m. på banen før man kan bytte en eneste planke eller stein.

Regjeringen lager nå en strategi for dette arbeidet som skal stå ferdig til høsten, som omfatter hele landet, og da må man tenke langsiktig. Dette blir et historisk kraftig vedlikeholdsløft som vil strekke seg langt inn i fremtiden. De neste 20 til 30 årene skal regjeringen sette av hele 10 milliarder til et kirkebevaringsfond. Og etter denne perioden følger et årlig påfyll på om lag 500 millioner.

Kulturarv

Hvordan tildeling/søking av midler vil foregå er alt for tidlig å si men som Norges niende største kommune, med tre middelalderkirker og flere unike kirkebygg bør vi kunne regne med et godt kakestykke. Dette kommer i tillegg til midlene kommunen bidrar med til vedlikehold i dag, så her kan vi virkelig glede oss. Helt fra våre første kirker ble bygget på 1100-tallet har det vært folk opp gjennom historien som har passet på dem, bedt om midler til vedlikehold og jobbet intenst for at kommende generasjoner skal kunne bruke kirkebyggene. Derfor er det gledelig at det nå på vår vakt sikres vedlikehold av vår kirke- og kulturarv til lenge etter at jeg og de fleste andre av dagens politikere har gått i jorden.

Dette er og blir et historisk vedlikeholdsløft! Godt valg, husk også at det sammen med kommune- og fylkestingsvalg nå i høst også er Kirkevalg!