Har Berlands Høyre løsningen eller er det steinalderøkonomi?

Unni Bjerregaard Moe

Hvorfor skal ikke kommunen drifte og eie råderetten over egne ressurser når dette er den mest lønnsomme og kvalitetsmessige beste løsningen er for meg helt uøkonomisk tankegods, skriver Unni Bjerregaard Moe, listekandidat for Lillestrøm Arbeiderparti. Foto: Johannes Kise

Lillestrøm kommune har full råderett over alle ansatte og tjenester som kommunen selv driver. Egenregi er smart! 

Når tjenesten ikke er bundet opp i en kontrakt, som vil juridisk binde opp penger, ansatte og ressursene for øvrig over lang tid hos en leverandør – men kommune drifter i full egen regi (driver kommunalt) kan kommunens ledere og politikere fritt styre tjenesten dit det er behov og slipper kostnader som anbud og konkurransereglene krever når private leverandører skal benyttes. Hvorfor er det så lurt å drive kommunale tjenester med kommunens ledere og ansatte?

Petter Stordalen har skjønte det

Befolkningen endrer seg, noen steder får vi flere eldre og andre steder vokser gruppen med yngre mennesker. Tjenester som kommunen selv direkte leder kan da omstilles slik at vi raskt kan tilpasse tilbudet uten særlige omkostninger. God økonomistyring, sikker beredskap og fullmakt til å gjøre noe med utfordringen raskt er resultatet. Selvsagt gjør store private ledere det samme, Petter Stordalen er et eksempel, han drifter det meste i egne selskap – fordi det lønner seg å beholde makten og råderetten over ressursene du trenger til enhver tid.

Kommunens tjenester drives for det meste av skatteinntekter og skal brukes med omhu og respekt, og finnes det et overskudd skal kommunen beholde det selv og pengene skal brukes til andre formål som innbyggerne i kommunen trenger.

Hvorfor skal ikke kommunen drifte og eie råderetten over egne ressurser når dette er den mest lønnsomme og kvalitetsmessige beste løsningen er for meg helt uøkonomisk tankegods.

Respekt for de som gjør jobben

Et annet aspekt er respekten og tilliten til jobben de ansatte gjør. Når man konkurranseutsetter en tjeneste vil tjenesten virksomhets overdras, og lønningene og pensjonen til de ansatte vil reduseres. Systemet med anbud gjør at virksomheten må skilles ut, analyseres og stykkes opp i deler og beskrives i detalj og kvalitetsfeste krav til utførelse osv. I tillegg vil resultatet gjøre de ansatte fattigere, og det vil vi vel ikke? De blir da også miste sin kjøpekraft og det vil ramme handelsøkonomien. Igjen dumt og dårlig. Private har en annen tariff og en annen pensjonsløsning.

Det er sikkert en befriende tanke for enkelte politikere å bare styre en kontrakt med private leverandører og slippe å stå mer direkte ansvarlig for kommunale tjenester, men å få en lettere politiker rolle gir ikke bedre styring, kontroll og kvalitet på tjenesten. Jeg kan bare vise til den store rettssaken mot Stendi som viste noe helt annet.

Unni Bjerregaard Moe, listekandidat for Arbeiderpartiet, Lillestrøm