Finansiering av Husebylåven

Husebylåven

Foto: Rune Moen

Utbygging av låven på Huseby gård på Skedsmokorset er et prosjekt det har vært og er et stort engasjement rundt – det er ikke rart.Stedet har historisk verdi der det ligger med utsikt over Lillestrøm. Man antar at gården har eksistert siden tidlig vikingtid, og at det var her Skedsmos høvding hadde sitt sete ved kristningen av Norge. Gården var prestebolig helt fram til 1883, og jeg kan bare se for meg hvor fint den må ha ligget med jorder og kulturlandskap mot Skedsmo kirke. Seinere har gården fungert som «fattiggården store Huseby», og Skedsmo bygdemuseum ble grunnlagt ved Huseby gård allerede i 1937.

I dag er Huseby gård møtested for befolkningen på Skedsmokorset med nevnte museum og kafé. Området rundt gården er et velbrukt tur- og rekreasjonsområde, og arrangementer som Husebyspelene, Husebydagene, Huseby Harvest og barnas dag arrangeres her.

Med sin sentrale plassering, som en rein lunge mellom bebyggelse og tungt belastede veier, binder gården Skedsmokorset sammen som et naturlig midtpunkt. Huseby gård er og låven skal bli et møtested, for frivillighet og kultur.

Frivilligheten, representert bl.a. med Skedsmokorset Kulturforum og andre, har lagt ned stor innsats for at låven nå endelig skulle bli realisert. Politikerne i Skedsmo bevilget penger til prosjektet, men dette viste seg å bli for lite til å kunne realiseres innenfor anbudsprosessens rammer.

Som en ekte korset-gutt er det synd å se at vi ikke kom i mål med prosjektet slik det var planlagt, rett og slett fordi det ble for dyrt. Kommunestyret har bedt om en ny sak i september 2020, og den har jeg store forventninger til. Saken skal inneholde samarbeid med interessenter på Skedsmokorset for å se på alternative muligheter for framtidig disponering av Husebylåven, som ikke innebærer totalrenovering av låven.

Etter at kommunestyret vedtok ny sak, har det vært publisert mye om saken både i Romerikes Blad og på sosiale medier. Flere av disse innleggene fremstiller etter mitt syn saken feil – det har vært skrevet feil om svik og feil om tall.

Jeg er glad for at et enstemmig kommunestyre onsdag 20.5. stemte for posisjonens (Ap, Sp, SV og KrF) omforente forslag som sikrer at finansieringen til Husebylåven er videreført, og samtidig knyttet finansieringen til saken som kommer i september.

Rune MoenKommunestyrerepresentant Lillestrøm ApSkedsmokorset

Rune Moen

Rune Moen, kommunestyrerepresentant for Lillestrøm AP