Et nytt fellesskap

Lillestrøm kommune - et nytt fellesskap

Ulf Bakke, 7. kandidat Lillestrøm Arbeiderparti

Ulf Bakke, 7. kandidat for Lillestrøm Arbeiderparti

Hvem vil best ivareta dine forventninger til Lillestrøm kommune – ta valget!

Fet, Skedsmo og Sørum blir fra 1. januar én kommune – Lillestrøm. Det er ikke frivillig. Selv om de tre kommunene mente at sammenslåing ikke var den beste løsningen, besluttet regjeringen Solberg å slå oss sammen.

I det vedtaket var fattet, bestemte vi i Arbeiderpartiet oss for å gjøre det beste ut av det. Noe annet ville bare skapt usikkerhet for innbyggere og ansatte og risikert en uryddig oppstart. 1. april 2018 slo vi oss sammen til Lillestrøm Arbeiderparti.

Kommunesammenslåing er komplisert – aller mest for dem som jobber i kommunen og skal håndtere nye systemer, ny organisering og store omstillinger samtidig dagens som tre kommuner skal driftes på vanlig måte.

En velfungerende kommune er viktig for oss alle i hverdagen. Samtidig er kommunen deg og meg – den er demokratisk styrt.

Ny kommune innebærer at vi utgjør et nytt fellesskap. Vi blir over 85.000 innbyggere som sammen skal bli enige om hvordan vi forvalter de felles ressursene kommunen rår over. Det blir en ny hverdag for oss som er politikere også. Plutselig må vi fra dagens Skedsmo ta hensyn til at Fetsund og Sørumsand trenger sentrumsfunksjoner som offentlige kontorer, handel og service, eller at skoleskyss er en utgiftspost som faktisk utgjør noe. Politikerne fra dagens Fet og Sørum må tenke på at det er sider ved byutvikling som innebærer restriksjoner på biltrafikk, og at integrering er en større og viktigere del av skolens oppgave.

Vi i Lillestrøm Arbeiderparti er opptatt av at ingen områder i kommunen skal bli en kommunal utkant selv om det nødvendigvis blir lengre avstander i en større kommune.

Den 9. september er det valg. Du som bor i dagens Fet, Skedsmo eller Sørum må gjerne allerede nå begynne å tenke på hvem du mener best vil ivareta de forventningene du har til den nye kommunen.

Ulf Bakke7. kandidat, Lillestrøm Ap