En atomvåpenfri verden

Sten Magne Berglund, leder Lillestrøm AP

Sten Magne Berglund, leder av Lillestrøm Arbeiderparti.

I 1957 sørget Theodor Kinn, ordfører i Fet i 25 år, for at Arbeiderpartiets landsmøte vedtok en ny politikk mot det atomvåpenkappløpet som var i gang. Hans forslag møtte motstand fra partiledelsen, men de måtte gi tapt. Et enstemmig landsmøte vedtok å støtte Fet-ordførerens forslag om å arbeide for et forbud mot prøvesprenginger, og et klart nei til at atomvåpen skulle plasserer på norske områder. Siden da har norsk basepolitikk vært uendret; Atomvåpen skal ikke utplasseres på norsk territorium.  

Lillestrøm Arbeiderparti er dypt bekymret for den økende risiko verdens atomvåpen utsetter oss for. En værrakett skutt opp fra Andøya holdt på å bringe verden ut i en atomkrig, ved en misforståelse. Dessverre er ikke hendelsen enestående. Verden har mange ganger vært på randen av kjernefysisk katastrofe som følge av spenninger, misforståelser, tekniske feil og ulykker.

Å fortsette og satse på kjernefysisk avskrekking setter livet på jorda i fare, og makta over de beslutningene ligger hos statsledere hvor mange av dem har et anstrengt forhold til demokrati og menneskerettigheter. Konsekvensene ved en eventuell detonasjon vil gå utover befolkningen lokalt, og byer er særlig utsatt. Lillestrøm er intet unntak.Mye har skjedd siden 1957, og norsk sikkerhetspolitikk må gjenspeile det. FN-traktaten som forbyr atomvåpen ble vedtatt av et stort flertall av FNs medlemsland i juli 2017. Den norske nobelkomiteen har anerkjent atomvåpenforbudet som «et viktig, kanskje avgjørende, skritt på veien mot en atomvåpenfri verden». Det er derfor skuffende at regjeringa har satt Norge på sidelinja i det internasjonale presset for å forby atomvåpen, ved å nekte å underskrive traktaten.

Norge må ta en aktiv rolle i atomvåpenspørsmålet i internasjonal politikk. Det er i vår sikkerhetspolitiske interesse at det blir en fortgang i det fastlåste arbeidet med gjensidig og balansert kjernefysisk nedrustning og deretter fjerning av disse våpnene. I Lillestrøm Arbeiderparti tar vi opp arven etter Theodor Kinn. Lillestrøm Arbeiderparti vil på neste kommunestyremøte stemme for et forslag om at Lillestrøm kommune støtter opp om «ICAN Cities Appeal» for å øke presset på norske myndigheter til å bli del av forbudstraktaten.

Dette innlegget stod på trykk i Romerikes Blad, 21.02.2020