Dårlige jordbær

Sten Magne Berglund, leder Lillestrøm AP

Sten Magne Berglund, leder i Lillestrøm Arbeiderparti

Årets jordbærsesong i Sør-Norge er på hell. Mange bær har i år hatt en sørgelig dårlig bismak. Avsløringene av bønder som flyr inn jordbærplukkere fra Vietnam, med charter-fly, eller ansetter unge øst-europeiske mennesker, har gjort at jordbæra ikke smaker så godt lenger.

Det viser seg at mange av de har hatt en timelønn på 40 kroner, langt under minstelønna på 123 kroner timer. I tillegg har de opplevd dårlige boforhold, og avtaler som ikke har blitt holdt. Det er ikke overraskende, ettersom kortidsarbeidere fra andre land, og som ikke er fagorganiserte, har høy risiko for å bli utnyttet på arbeidsmarkedet.

Men dette skulle ikke vært nødvendig. Vi har en rekordhøy arbeidsledighet i Norge. Det er mange ungdommer som kunne trengt en sommerjobb, ikke minst på Romerike. Mange ungdommer drømmer om å tjene sine egne penger. Vi vet at mange ungdommer vokser opp i familier med dårlig råd, og det å kunne tjene egne penger er drømmen.

Å ansette norske ungdommer vil være det å styrke landbruksnæringa i Norge. Flere får kunnskap om å drive jord og husdyrhold.  At flere får lov til å jobbe med den viktige matproduksjonen vi har, vil føre til at det blir økt forståelse for jordbruksnæringas utfordringer. Vi kan ikke ha det slik at enkelte bønder mottar millioner i statsstøtte, og så ansetter de folk fra andre land på luselønn.

Ikke alle er enige. I Høyre synes de det er greit å fortsette å fly inn arbeidskraft fra fjerne land, til tross for at vi har høy arbeidsledighet. Arbeiderpartiet vi at alle skal ha en lønn å leve av, både bonden, jordbærplukkeren, og den som selger bæra i butikken. Da trengs det gode vilkår for næringa, og en regjering som følger opp og at Arbeidstilsynet får mulighet til å gå inn og kreve at de som er underbetalt får rett lønn. Det skulle bare mangle!

Innlegget stod på trykk i Romerikes Blad 10.08.2020