Avgiftsbløff fra Lillestrøm Høyre

Sten Magne Berglund, 5. kandidat Lillestrøm Arbeiderparti

Høyres ordførerkandidat Kjartan Berland har ikke et eneste konkret forslag om hvordan han skal redusere vann- og avløpsgebyrene, skriver Sten Magne Berglund. Foto: Jørgen Kirsebom 

Høyres ordførerkandidat Kjartan Berland har fulgt partileder Solbergs marsjordre om at man skal love at dersom Høyre vinner valget, så skal de kommunale avgiftene ned. Det er et valgløfte Berland har gitt uten et eneste konkret forslag om hvordan han skal få det til.

Vann- og avløpsavgiftene driftes for selvkost. Det betyr at abonnentene betaler alle kostnader for å sikre at alle har rent vann og at avløpsvann ikke forurenser. Kommunen har ikke lov til å sponse vann- og avløpsgebyrene med egne midler, slik at det blir billigere. Det føres derfor egne regnskap for bruken av disse midlene.

Oppsiktsvekkende

Det vet Høyre og Berland. For ordførerkandidat Berland har sittet i representantskapet til det interkommunale selskapene som leverer vann- og avløpstjenester i en årrekke. Da er det oppsiktsvekkende at Berland, med den innsikten han har, ikke vil fortelle velgerne hvordan de kommunale vann- og avløpsgebyrene skal bli billigere.

I stedet viser han til en rapport fra Norsk Vann (2021) om at det er mulig med en avgiftsreduksjon på mellom 22 og 26 prosent for disse tjenestene. Høyres ordførerkandidat fører altså en nasjonal undersøkelse som sitt bevis for at det er mulig å forvente lavere gebyrer også i Lillestrøm kommune.

Dyrt i små kommuner

Jeg har lest rapporten. Den peker på at abonnenter i små kommuner betaler mer enn de som bor i store kommuner. Det er altså i små kommuner det er mest å hente. Et hovedgrep for effektivisering av vann- og avløpssektoren er at kommunene samarbeider om disse tjenestene. Det har vi gjort i over femti år. Og fra årsskiftet har vi sørget for ytterligere effektivisering, ved å slå sammen de to selskapene for vann og avløp til ett; Nedre Romerike vann- og avløpsselskap IKS.

Prisstigning øker kostnadene

Slik må det fortsette. En mulighet er å koble på abonnenter på Skedsmokorset på ledningsnettet til renseanlegget ved Sørumsand, og benytte ledig kapasitet der. Det vil trolig føre til besparelser som kommer alle i Lillestrøm til gode.

Kravene til rensing av avløpsvann og det å sikre rent vann til innbyggerne har blitt betydelig skjerpet de siste årene. Materiell og entreprenørtjenester som brukes for å få til dette, stiger i pris. Det er lite som tyder på at avgiftene vil gå betydelig ned de neste årene, med mindre vår felles vannforsyning og avløpshåndtering skal driftes uansvarlig.

Sten Magne Berglund, 5.-kandidat for Lillestrøm Arbeiderparti