Arbeiderpartiet vil beholde nærskoler

Yngve Lofthus Teigen

Yngve Lofthus Teigen, kandidat nr 3 for Lillestrøm Arbeiderparti

- Arbeiderpartiet vil sikre gode skoler i hele Lillestrøm kommune. Nærskoleprinsippet, som innebærer at barn skal få gå på en skole nært der de bor, vil være styrende for oss. I tillegg er vi opptatt av at skolene og skolestrukturen skal sikre høy faglig kvalitet, sånn at alle barn får den opplæringen de skal ha. Det er også viktig at skolene har et godt psykososialt miljø uten mobbing, sånn at alle barn kan trives og oppleve mestring i Lillestrømskolen, sier Yngve Lofthus Teigen, som er 3. kandidat for Lillestrøm Arbeiderparti og gruppeleder i Fet Arbeiderparti.

Lillestrøm Arbeiderpartiet går til valg på å innføre gratis kjernetid i SFO for førsteklassinger, slik at flest mulig kan få være med om foreldrene ønsker det. Vi er opptatt av å styrke samarbeidet mellom hjem og skole, sånn at vi sikrer oss at alle barn får riktig og tilstrekkelig oppfølging.

Ny skolestruktur?Før sommeren sendt rådmannen en sak om skolestruktur i Lillestrøm ut på åpen høring. Saken er ikke politisk behandlet verken i fellesnemnda eller kommunestyrene i dagens tre kommuner. Og rådmannen i Lillestrøm har heller ikke kommet med noen forslag om å legge ned noen skoler.

Saksfremlegget peker på ulike veier, muligheter og utfordringer for skolene i Lillestrøm. Det er naturlig at administrasjonen gjør denne jobben. Først når høringen er over, vil det eventuelt komme et forslag om ny skolestruktur i nye Lillestrøm kommune.

- Noen har bedt Arbeiderpartiet avklare om vi vil legge ned skoletilbudet på enkeltskoler i kommunen. La oss slå et fast. Arbeiderpartiet går ikke til valg på å legge ned skoler. I perioden som har vært har f.eks Arbeiderpartiet i Fet gått imot å slå sammen Hovinhøgda og Garderåsen skole. I Sørum har AP i opposisjon sørget for et flertall mot å legge ned Sørum skole. Det har vi gjort etter gode prosesser, der vi lytta til innspill vi fikk, og hadde gode dialoger med foreninger, lag og foreldre i de berørte områdene, forteller Yngve Lofthus Teigen.

Han medgir at noen debatter er ekstra vanskelige, og nærskole er en av dem. - Denne saken vil være førende for flere tiår framover. Da må vi sikre oss at det er en god prosess, der selvsagt både foreldre, elever, lærere og andre blir hørt, sier Yngve Lofthus Teigen. De konklusjonene Arbeiderpartiet trekker vil selvsagt være styrt av prinsippene vi nevner ovenfor; 1) nærskoleprinsippet, 2) høy faglig kvalitet og 3) godt psykososialt miljø. Vi er også opptatt av at vi skal se skolestruktur som en helhet, og behandle hver enkelt skole for seg selv. Vi mener det er den beste måten å sikre alle barn i Lillestrøm det beste skoletilbudet.