Mulige påskeaktiviteter i disse korona-tider

APveteranene avlyser alle aktiviteter før sommeren

Styret i AP-veteranene har besluttet å avlyse alle planlagte aktiviteter fram til sommeren. Vi håper å kunne starte opp igjen med medlemsmøter igjen 31. august. Vi jobber med å forskyve avtalene vi har gjort med Nils Morten Huseby IFE (Institutt For Energiteknikk) og Tonje Brenna.

Skulle Korona-viruset kommer på bedre tanker, slik at vi kan ha hyggelige aktiviteter sammen før sommeren, skal vi holde dere oppdatert. Enn så lenge; ta godt vare på hverandre.

Vi ønsker dere alle en riktig god hjemmepåske!