Ansvarlig budsjett

02_heidi_7626

Heidi Westbye Nyhus, gruppeleder i Lillestrøm Arbeiderparti

Boye Bjerkholt, gruppeleder i Venstre, beskylder Arbeiderpartiet og de andre partiene i posisjonen for å ha vedtatt et budsjett med 100 millioner i underskudd. Det er feil.

Budsjettet som ble vedtatt var saldert med overskudd. Det er ikke lov å budsjettere med underskudd, og det har posisjonen heller ikke gjort.

Venstres Bjerkholt mener at budsjettsprekken var forutsigbar. Jeg er enig i at rådmannens budsjettforslag ga grunn til mye usikkerhet rundt kommunens framtidige økonomi. Derfor valgte vi i posisjonen å være moderate i de endringene vi gjorde i rådmannens forslag. Venstre syntes åpenbart at kommunen hadde god råd. De la inn kutt i eiendomsskatten, ved å øke bunnfradraget. Dersom det var så forutsigbart, hvorfor svekket da Venstre kommunens inntekter, samtidig som de la inn en rekke nye utgifter, med usikker saldering?

Store kostnaderAllerede i 2019 måtte Skedsmo, Sørum og Fet spytte inn flere titalls millioner for å dekke kostnader knyttet til sammenslåingen. Selv om vi nå er blitt Lillestrøm kommune, er det fortsatt store kostnader for å få sammenslåingen vel i havn. Slik er det også i det private næringsliv. Effekten av sammenslåinger kommer ikke umiddelbart, men kostnadene gjør det.

Vår oppgave nå er å få orden på økonomien. Vi får ikke noe drahjelp fra en regjering som sulteforer kommunene, og ikke dekker kostnadene Lillestrøm kommune har hatt i forbindelse med kommunereformen. Og denne uken fikk vi også vite at regjeringen ikke vil sørge for at kommunene ikke får det de trenger av statlig støtte, etter å ha stått i front for å bekjempe korona.

Må snu alle steinerArbeiderpartiet står for en ansvarlig økonomisk politikk. Fram til sommeren skal det jobbes videre med å identifisere hvordan man kan få snudd den negative utviklingen. Skal vi lykkes, må vi snu alle steiner, og vi må ha de ansatte i kommunen med på lag. Derfor har vi foreslått at dette skal gjøres i tett dialog med de ansattes tillitsvalgte. Det skader heller ikke om politikerne i Lillestrøm samarbeider på tvers av skillelinjene, for å sikre en bærekraftig økonomi og gode tjenester i hele kommunen.

Heidi Westbye NyhusGruppeleder i Lillestrøm ArbeiderpartiInnlegget stod på trykk i Romerikes Blad 15.mai 2020