Anstendige arbeidsvilkår

Mohammed Malik. Foto: Johannes Kise

Mohammed Malik er nestleder LO på Nedre Romerike og fagpolitisk kandidat både i kommunevalget og fylkestingsvalget for Lillestrøm Arbeiderparti. Foto: Johannes Kise 

Vi trenger et samfunn der vi kan påvirke driften av våre tjenester for å sikre kvalitet og rettferdighet for alle.

Som nestleder i LO på Nedre Romerike, kommunestyrerepresentant og fagpolitisk kandidat for Arbeiderpartiet, er det min overbevisning at et seriøst arbeidsliv sammen med gode offentlige tjenester er hjørnesteinen i et velfungerende samfunn.

Gjennom din stemmegivning på valgdagen 11. september kan vi sammen påvirke politikk og retningen samfunnet tar!

I trygge hender

Vi i Arbeiderpartiet tror på et samfunn der arbeidslivet er seriøst og preget av anstendige arbeidsvilkår, og at viktige tjenester for innbyggerne skal være i trygge hender. En av de viktigste veiene til seriøst arbeidsliv er gjennom innkjøpsprosesser. Ved å sette krav til seriøsitet, lønn og arbeidsvilkår i anbudskonkurranser, kan kommunen være med på å sikre at virksomheter som vinner anbudene, er aktører som tar sitt samfunnsansvar på alvor.

Dette vil bidra til å bekjempe sosial dumping, urettferdige lønns- og arbeidsvilkår, samt hindre useriøse aktører fra å vinne kontrakter på bekostning av gode bedrifter som behandler sine ansatte rettferdig.

Videre er det en kjent problemstilling at når kommunale tjenester blir satt ut til private aktører, kan dette medføre tap av styring og kvalitet. For å sikre at våre viktige tjenester som barnehager, helsevesenet, renovasjon og veivedlikehold holder en høy standard, er det avgjørende å holde dem i egen regi. Dette gir kommunen direkte kontroll over tjenestene og gjør det lettere å justere og forbedre dem i tråd med innbyggernes behov og ønsker.

Rettferdighet

La oss sammen jobbe for en ansvarlig politikk som sikrer seriøse arbeidsforhold gjennom innkjøpsprosesser og samtidig opprettholder våre viktige kommunale tjenester i egen regi. Vi trenger et samfunn der vi kan påvirke og kontrollere driften av våre tjenester for å sikre kvalitet og rettferdighet for alle.

Godt valg!