9 millioner mer til lavterskel psykisk helse for barn og unge

Sten Magne Berglund

Sten Magne Berglund er 5. kandidat for Lillestrøm Arbeiderparti. Foto: Jørgen Kirsebom

Lillestrøm får 9 millioner kroner mer fordelt på de neste fire årene, for å styrke den psykisk helsetjenesten for barn og unge.- Dette er gledelig, og helt nødvendig. Etter korona har vi sett en bekymringsfull økning i rapporterte psykiske plager og uhelse blant barn og unge. Da må vi først og fremst styrke det forebyggende og helsefremmende arbeidet, sier Sten Magne Berglund, som er 5. kandidat for Lilles

Berglund mener at dette passer godt inn i de planene som fins for bedre helse for alle i Lillestrøm.- Alt som skjer på lokalt plan i nærmiljøet, på idrettsarenaen eller aktiviteter der folk møtes, vet vi bidrar til trivsel mestring og mening. Et sterkt fellesskap der vi blir sett, hørt og får gjort noe vi liker og mestrer, er det beste vernet mot psykisk uhelse, sier Sten Magne Berglund.

I valgprogrammet til Lillestrøm Arbeiderparti slås det fast at Arbeiderpartiet vil styrke lavterskeltilbud til mennesker som har dårlig psykisk helse og/eller rusproblemer samt styrke helsestasjonene.

- Lillestrøm Arbeiderparti har de siste fire årene prioritert å øke antall ansatte i skolehelsetjenesten. Disse midlene vil gjøre det mulig å ansette flere fagfolk fra neste år. Vi vil kunne ansette to psykologer eller tre helsesykepleiere for de øremerkede midlene vi har fått fra regjeringen for neste år. Dette betyr mye for de som trenger rask tilgang til hjelp, sier Sten Magne Berglund.