100 nye heltidsansatte i hjemmetjenesten

Jørgen Vik, ordfører i Lillestrøm kommune. Foto: Jørgen Kirsebom

Jørgen Vik, ordfører i Lillestrøm kommune og toppkandidat for Arbeiderpartiet. Foto: Jørgen Kirsebom

Lillestrøm Arbeiderparti går til valg på en kraftig satsing på kommunens hjemmetjenester. Vi går til valg på 100 nye heltidsansatte i hjemmetjenesten de neste fire årene.

Befolkningen i Lillestrøm kommune lever lenger enn tidligere. Det er bra! Selv om vi lever stadig lenger og mange eldre holder seg friske, må vi samtidig planlegge for at flere vil ha behov for helse- og omsorgstjenester i framtida. Dette er ingen «eldrebølge» som trekker seg tilbake, men en utvikling som kommer til å prege samfunnet i lang tid.

Økt kvalitet

Vi vet at de fleste gjerne vil kunne bo i sitt eget hjem og ta vare på seg selv gjennom støtte og forebygging, hverdagsrehabilitering og økt bruk av smarte, teknologiske løsninger. Økt kvalitet, trygghet og kontinuitet er kjernen i den nye hjemmetjenesten og den skal styrkes kraftig.

Men. Hvis den enkelte ikke klarer seg hjemme så skal de være trygge på hva som skjer og at det finnes en fast sykehjemsplass hvis de har behov for det. Det er i dag for mange utskrivinger og reinnleggelser og alt for lite forutsigbarhet for den enkelte. Dette skaper ikke trygghet i en usikker situasjon.

Snart står ombyggingen av Sørum sykehjem klar med flotte omsorgsboliger for de som trenger mer eller mindre hjelp i hverdagen. Det er første skritt i etableringen av flere heldøgns omsorgsplasser – i tett samarbeid med hjemmetjenesten.

Godt faglig arbeid

Lillestrøm kommune er på rett vei. Vi har styrket demensomsorgen med blant annet et eget demensteam med spisskompetanse på oppfølging, aktiviteter og pårørendestøtte i tillegg til de dedikerte demensavdelingene våre som får mye oppmerksomhet for godt faglig arbeid.

Vi har de siste fire årene styrket mattilbudet til hjemmeboende og på institusjon og vunnet pris som best i landet på dette. God mat gir livskvalitet.

Kulturkommune

Vi er godt i gang med å utvikle gode og brukervennlige digitale hjelpemidler og i juni i år ble Lillestrøm kommune kåret til årets kulturkommune. Gjennom å støtte opp om frivillig arbeid og engasjement bidrar vi til aldersvennlig samfunn og god helse for alle gjennom flere kulturelle, sosiale og fysiske aktiviteter og møteplasser.

For å fortsette satsingen trenger vi å rekruttere, utvikle og beholde helsepersonell. Det vet vi er en utfordring. Arbeiderpartiet vil bidra til at flere velger helsesektoren som arbeidsplass ved å prioritere arbeidet for heltidskultur, tilby flere praksisplasser, øke antall lærlinger og styrke muligheten for faglig utvikling.

Felles tjenester

Lillestrøm kommune har kraft og kompetanse til å klare denne store satsingen. Men da må vi fortsette å satse på de felles tjenestene våre og ikke splitte opp og privatisere, slik Høyre og Frp tar til orde for. Alle som trenger det – uavhengig av sosial status eller privatøkonomi – skal ha tilgang på den samme tryggheten og kvaliteten. Det er fagfolkene i helsetjenestene våre som sørger for dette og det blir ikke flere fagfolk av at vi splitter opp og privatiserer tjenestene. Vi må samle kreftene og løse de store oppgavene sammen.

Jørgen Vik, Ordfører (Ap), Lillestrøm kommuneInnlegget stod på trykk i RB 29.07.2023