Arrangementer

Medlemsmøte torsdag 20. januar

Medlemsmøte om prosessen rundt en eventuell oppløsning av Viken

20. jan, kl. 18:00 — 20:00, Lillestrøm Rådhus

Det innkalles til medlemsmøte torsdag 20. januar kl. 18.00 til 20.00, hvor prosessen rundt en eventuell oppløsning av Viken fylkeskommune er tema. Fylkesråd for utdanning og kompetanse, Heidi Westbye Nyhus vil innlede om fylkesrådets anbefaling til fylkestinget. Det vil også være mulig å komme med innspill til behandlingen av Lillestrøm kommunes høringsuttalelse til fylkestingets sak, som skal behandles i kommunestyret 26. januar. 

Møtet er tenkt avholdt i kommunestyresalen på rådhuset i Lillestrøm, men på grunn av smittetiltakene er det fortsatt uklart om dette er mulig. Dersom situasjonen ikke tillater fysisk møte vil møtet bli avholdt digitalt på teams. Uavhengig av om møtet blir fysisk eller digitalt trenger vi påmelding fra alle som skal delta. Påmelding sendes på e-post til lillestromarp@gmail.com innen onsdag 19. januar. 

Link til saksfremlegget fra Fylkesrådet i Viken:
 https://viken.no/aktuelt/fylkesradet-anbefaler-at-viken-deles-opp.125688.aspx?fbclid=IwAR159ASSIWy5Qs3StJFbevVYpeXrbrIXRawIMEYwNGeWkb65K9uCIIwtTjM

Link til saksfremlegget om Lillestrøm kommunes høringsuttalelse:
 https://opengov.360online.com/Meetings/LILLESTROMKOM/File/Details/1383784.PDF?fileName=H%C3%B8ring%20om%20oppdeling%20av%20Viken%20fylkeskommune&fileSize=453232