Arrangementer

Medlemsmøte 6. mai

Medlemsmøte i Lillestrøm Arbeiderparti

6. mai, kl. 18:00 — 20:00, Teams

Det innkalles til medlemsmøte i Lillestrøm Arbeiderparti, torsdag 6. mai kl. 18.00 til 20.00. Møtet er digitalt og vil avholdes på teams. Alle som skal delta må melde seg på pr. e-post til lillestromarp@gmail.com. Du vil da få tilsendt lenke til møtet. 

Møtet har to temaer:
1. "Arven etter Erna". Ved Wegard Harsvik.
Wegard Harsvik er leder samfunnskontakt og strategisk arbeid i LO og har skrevet flere bøker om norsk politikk. På medlemsmøtet innleder han om sin siste bok, "Arven etter Erna". Du kan lese mer om boken her: https://respublica.no/produkter/arven-etter-erna/

2. «Gjennomgang av helsestasjonstjenesten i Lillestrøm kommune». Ved Laila Durrani, leder for Hovedutvalg for oppvekst. Saksfremlegget som behandles i kommunestyret 19. mai, finner du her: https://opengov.360online.com/Meetings/LILLESTROMKOM/Meetings/Details/470623?agendaItemId=204213&fbclid=IwAR22Axc4Q4m4HcQNr3mFnawn83OtEXXg9HltCDxroD27x-Ou8FYU3f_FqOA


Med vennlig hilsen

Styret i Lillestrøm Arbeiderparti

Foto: Øivind Haug